Buratinas / Buratino. Jurgis Gaižauskas

Image

Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

2008

68:39

1 Įžanga. I veiksmas. Pirmas paveikslas / Introduction. Act I. Scene One 07:54
Tėtės Karlo kambaryje po laiptais
2 Antras paveikslas / Scene Two 09:12
Gatvė netoli Lėlių teatro. Lėlių teatre
3 Trečias paveikslas / Scene Three 06:59
Karabaso Barabaso virtuvėje
4 Ketvirtas paveikslas / Scene Four 04:56
Naktis, miesto palaukė prie Malvinos namelio
5 Penktas paveikslas / Scene Five 06:38
Rytas prie Malvinos namelio
6 II veiksmas. Šeštas paveikslas / Act II. Scene Six 06:36
Kvailių šalyje
7 Septintas paveikslas / Scene Seven 07:56
Balos pakraštys. Varlių karalystė
8 III veiksmas. Aštuntas paveikslas / Scene Eight 09:48
Prie Malvinos namelio. Mūšis
9 Devintas paveikslas / Scene Nine 06:33
Staliaus Karlo kambarėlis po laiptais
10 Dešimtas paveikslas / Scene Ten 02:04
Naujas "Žaibo" teatras
3 veiksmų, 10 paveikslų opera vaikams / Opera for children in 3 acts and 10 scenes
Anzelmo Matučio libretas pagal Aleksejaus Tolstojaus pasaką "Auksinis raktelis" / Libretto by Anzelmas Matutis after Aleksey Tolstoy's book "Adventures of Buratino or The Golden Key"
Dirigentas / Conductor Martynas Staškus
Režisierius / Directed by Eligijus Domarkas
Dailininkas / Set designer Algis Kariniauskas
Choro vadovas / Chorus master Česlovas Radžiūnas