LP V. Klova Scenos ir arijos

Image

Melodija

D-5340

1 pusė
2 pusė
1 Vaivos ir Naglio duetas iš IV v.
J. Jasiūnaitė ir V. Česas
2 Naglio arijozo iš IV v.
V. Česas
3 Vaivos arija iš III v.
M. Aleškevičiūtė
LTSR Valst. Akadem. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentė M. Dvarionaitė