LP Jaunųjų atlikėjų konkursas

Image

Melodija

33 CM-03467-68

1 pusė
IV Tarprespublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas, Vilnius, 1972
1 A. Dvoržakas. Koncertas violončelei ir orkestrui h-moll, op. 104
1 I d. Allegro
2 P. Čaikovskis. Laiminu jus, miškai
3 Dž. Rosinis. Don Bazilijo arija
M. Predelė (1), R. Daunoras (2,3)
2 pusė
1-2 E. Balsys. Koncertas Nr. 2 smuikui ir orkestrui
1-2 1. Rečitatyvas. Allegro. 2. Scherzo
3 B. Dvarionas. Žvaigždutė
4 P. Čaikovskis. Jolantos ariozo
5 D. Šostakovičius. Koncertas Nr. 1 violončelei ir orkestrui Es-dur, op. 107
1. Allegretto
6 S. Prokofjevas. Koncwertas Nr. 2 fortepijonui ir orkestrui g-moll, op. 16
3. Intermezzo
U. Jagėlaitė (1), E. Brachmanė (2,3), V. Tamulis (4), V. Bogoliubovas (5)
Lietuvos TSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentai: J. Domarkas, M. Dvarionaitė