Lietuvių kompozitorių kūriniai pučiamųjų orkestrui / Compositions of Lithuanian Composers for Symphonic Band

Image

Bonifa

1997

71:12

1 Vitas Žilius. Maršas „Į ateitį šviesią“ / “Into the Joyful Future”, march 02:36
2 Balys Dvarionas. Uvertiūra „Prie gintaro kranto“, arr. Kazys Daugėla / “At the Coast od Amber”, overture 12:49
3 Eduardas Balsys. Andante Cantabile birbynei ir orkestrui / for birbynė and orchestra 07:07
4 Eduardas Balsys. Eglė ir Žilvinas iš baleto „Eglė Žalčių karalienė“ / Eglė and Žilvinas from the ballet “Eglė the Queen of Grass Snakes” 04:38
5 Eduardas Balsys. Drebulytė ir broliai iš baleto „Eglė Žalčių karalienė“ / Drebulytė and Brothers from the ballet “Eglė the Queen of Grass Snakes” 01:45
6 Eduardas Balsys. Undinė iš baleto „Eglė Žalčių karalienė“ / The Mermaid from the ballet “Eglė the Queen of Grass Snakes” 02:15
7 Eduardas Balsys. Joninės iš baleto „Eglė Žalčių karalienė“ / St. John's Night from the ballet “Eglė the Queen of Grass Snakes” 02:30
8 Eduardas Balsys. Žalčiai iš baleto „Eglė Žalčių karalienė“ / Grass Snakes from the ballet “Eglė the Queen of the Grass Snakes” 01:59
9 Vytautas Juozapaitis. Stokit, gulkit galvijėliai iš Siuitos „Kadujo“ / Stand Up, Lie Down My Little Animals from the Suite “Kadujo” 03:06
10 Vytautas Juozapaitis. Parsivedžiau mergužėlę iš Siuitos „Kadujo“ / I Brought My Darling from the Suite “Kadujo” 01:40
11 Vytautas Juozapaitis. Kalėda iš Siuitos „Kadujo“ / Kalėda from the Suite “Kadujo” 02:26
12 Vytautas Juozapaitis. Senių šokis iš Siuitos „Kadujo“ / Dance of the Old from the Suite “Kadujo” 02:19
13 Vytautas Juozapaitis. Kadujo iš Siuitos „Kadujo“ / Kadujo form the Suite “Kadujo” 02:31
14 Kazys Daugėla. Intermezzo 02:55
15 Vytautas Juozapaitis. Koncertinis valsas „Groteskas“ / “Grotesque”, concert waltz 02:32
16 Benjaminas Gorbulskis. Fantazija klarnetui / Fantasy for clarinet 04:35
Solistas / Soloist: prof. Algirdas Budrys
17 Rimantas Giedraitis. Rytas iš Siuitos „Vasaros muzika“ / Morning from the Suite “Music of the Summer” 01:28
18 Rimantas Giedraitis. Pastoralė iš Siuitos „Vasaros muzika“ / Pastorale from the Suite “Music of the Summer” 03:17
19 Rimantas Giedraitis. Žaidimas iš Siuitos „Vasaros muzika“ / Game from the Suite “Music of the Summer” 02:31
20 Benjaminas Gorbulskis. Gero vėjo! / Farewell! 02:46
21 Bronius Jonušas. Maršas „Gaudžia trimitai“ / “Trumpets Are Sounding”, march 03:10