Liepaitės

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ ištakos siekia 1963 - uosius metus, kada jauni chorvedžiai Liucija Palinauskaitė ir Petras Vailionis prie Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų subūrė mergaičių choro studiją „Liepaitės“. Nuo 1964 - ųjų metų tris dešimtmečius  choras aktyviai koncertavo ir  tapo plačiai žinomas. Ilgamečio studijos vadovo, vėliau mokyklos direktoriaus P. Vailionio (vadovavusio mokyklai iki 2009) pastangomis 1992 - ais metais choro studija buvo perorganizuota: įkuriama Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“. Direktorius sukūrė mokyklos struktūrą, subūrė mokyklos kolektyvą. Nuo 2009 metų mokyklai vadovauja direktorė Edita Jaraminienė, dirba 43 aukštos kvalifikacijos mokytojai bei koncertmeisteriai. Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ tvirtai įleido šaknis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą. „Liepaitės“ koncertuoja didžiausiose koncertų salėse, mergaičių balsai paklūsta žymiausių Lietuvos dirigentų J. Domarko, S. Sondeckio, G. Rinkevičiaus, R. Šerveniko, M. Pitrėno, M. Staškaus mostui. Chorų repertuare – nuo lietuviškos liaudies dainos iki stambios formos kūrinių su orkestrais. Koncertinių kelionių maršrutai plačiai pasklidę po Europą.

Mokykloje  pagal pradinio (1–3 kl.), pagrindinio (4–7 kl.), ilgalaikio kryptingo (8–11 kl.) ar profesinės linkmės (9–12 kl.) muzikinio ugdymo modulio programas pastoviai mokosi apie keturis šimtus moksleivių.

Svarbią vietą  mokyklos  veikloje užima  Tarptautinis vaikų ir jaunimo chorų festivalis „Liepaičių draugai Vilniuje“, draugystės ir kultūrinių mainų pagrindu gimęs 2002 metais ir  jau populiarus Vilniuje  kaip įdomi chorinės muzikos šventė. Dėmesio sulaukia ir kasmetinis Vilniaus miesto jaunučių choro festivalis „Vilniaus vieversėliai“, į koncertinę veiklą įtraukiantis apie 500 Vilniaus muzikos ir meno mokyklų mažųjų dainininkų. Mokyklos ansamblinio muzikavimo tradicijas tęsia „Dainiaus Trinkūno vaikų ir jaunimo kamerinio muzikavimo“ festivalis, suburiantis Vilnijos krašto muzikos ir meno mokyklų moksleivius.  Akademinio dainavimo tradicijų puoselėtojus suburia „Birutės Almonaitytės vaikų ir jaunimo solinio dainavimo“ festivalis, rengiamas kas antri metai ir tapęs laukiamu Vilniaus muzikos mokyklų moksleivių ir mokytojų.

Visas mokyklos kūrybinis gyvenimas šioje chorinio dainavimo mokykloje sukasi apie chorus. Pasak ilgametės „Liepaičių“ mokytojos, pirmosios direktoriaus pavaduotojos ugdymo reikalams doc. Linos Jukonienės, „choro skyrius – tai mokyklos stuburas, apie kurį sukasi visa mokyklos veikla“. Chorai yra nuolatiniai dainų švenčių, įvairių koncertinių programų ir projektų dalyviai.

Pirmuosius dainavimo įgūdžius lavina pradinių klasių chorų mokytojos: mokytoja ekspertė N. Timofejeva, vyr. mokytojos J. Dirgėlaitė, D. Mickevičiūtė ir mokytoja S. Balčiūnaitė.

1–3 kl. chorams akomponuoja vyr. koncertmeisterė D. Petručionytė, koncertmeisterės J. Danienė, G. Rimkutė.

Su jaunučių choru ilgus metus dirbo mokytojos ekspertės: dr. L. Jukonienė, N. Krupavičiūtė, dr. H. Šečkuvienė, E. Jaraminienė, A. Steponavičiūtė Zupkauskienė. Nuo 2010 chorui vadovauja mokytoja metodininkė E. Jaraminienė, koncertmeisteris ekspertas P. Jaraminas.
Jaunučių choras yra dviejų tarptautinių konkursų laureatas: sakralinės muzikos konkurso „Cantate Domino“ (2009) ir chorinės muzikos festivalio-konkurso Eišiškėse (2012).

Gražia  kūrybine veikla pasižymi jaunių choras (6–7 kl.), kuriam nuo mokyklos įkūrimo vadovavo N. Timofejeva, vėliau dr. L. Jukonienė, mokytojas A. Dambrauskas. Nuo 2010 metų chorui vadovauja mokytoja ekspertė A. Steponavičiūtė Zupkauskienė, vyr. koncertmeisterė S. Dūdėnienė.

Choras yra nuolatinis respublikinių Dainų švenčių, tarptautinių festivalių ir konkursų dalyvis, pelnęs diplomus ir laureato vardus: Dainų šventės konkurse (1997), tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Dainų versmė“ (1998), II tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje „Klasika vaikams“ (2000), tarptautiniame festivalyje Kijeve (2000) ,  XXXVI tarptautiniame dainų festivalyje-konkurse Svátky Písní Olomouce (Čekija) laimėjo aukso medalį, IX Europos G. Zelioli jaunimo chorų festivalyje-konkurse Lecco (Italija) pelnė pirmąją premiją (2010); tarptautiniame chorų konkurse „31 Festival Internacional de Música de Cantonigròs“ (Ispanija) - laureato vardą ir  I vietą vaikų kategorijoje (2013); dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje „Cantemus“ (Lietuva), koncertavo Vokietijoje (2012 ir 2014), Estijoje, Italijoje. Choras dalyvavo atliekant B. Briteno „Karo Reguiem“, A. Honegerio „Žana D’Ark ant laužo“, operų pastatymuose – P. Čaikovskio „Spragtukas“, G. Pučinio „Bohema“, J. Bizet „Karmen“.

Spalvinga, plati ir intensyvi merginų choro veikla, kuriam nuo 1997 metų vadovauja mokytoja ekspertė J. Vaitkevičienė, koncertmeisterė metodininkė E. Kasteckaitė. Choras dalyvavo šalies chorų festivaliuose -  konkursuose: „Mes – Lietuvos vaikai“, „Džiūgaukim, Alleluja“ (2012); tarptautiniuose: „Dainų versmė“ (1998, 2003), Johaneso Brahmso (2003), „Praha Cantat“ (2004), „Carskoselskaja osenj“ (2004), 26 jaunimo chorų festivaliuose Celje (2005), „Okras mir zvukami“ (2006), St. Šimkaus (2007), „Spivaje Kiiv vesniany“ (2008), Cantonigros (2010), Tolosa (2010), Musica religiosa (2012),  pelnydamas Grand Prix, laureato vardus  ir prizines vietas.

Įdomi choro patirtis įvairiuose televizijų projektuose bei koncertuose: laimėi LRT chorų konkursai „Lietuvos balsai“ (2009 ir 2014). Choras iškovojo teisę atstovauti Lietuvą Vienoje (Austrija) tarptautiniame festivalyje „Europa dainuoja“, reprezentavo šalį ir mokyklą „J. S. Bacho savaitėje“ Erfurte, „Essentia Baltica“ Vokietijoje bei naujų Europos sąjungos narių renginiuose Dubline; dalyvavo Europos parlamente kovo 11- osios paminėjimo iškilmėse Briuselyje.

Už aktyvią koncertinę veiklą 2004 metais Lietuvos liaudies kultūros centras merginų chorą apdovanojo nominacija „Aukso paukštė“ – Tarptautinio spindesio žvaigžde.

Choras dalyvavo atliekant Sh. Brixi „Magnificat“, A. Vivaldi „Gloria“, L. W. Beethoven „Meeresstille und glückliche Fahrt“, Fr. Schubert „Mass As-dur“, G. Mahler Symphony No 3, F. Poulenc „Gloria“, C. Debussy „Syrenes“, A. Part „In principio“, V. Bartulio „Keturios stichijos“, A. Vivaldi „Juditos triumfas“ diriguojant žymiems dirigentams J. Domarkui, S. Sondeckiui, G. Rinkevičiui, R. Šervenikui, M. Pitrėnui, M. Staškui, T. Kaljuste (Švedija), M. Barkauskui, M. Jauniškiui. Choras išleidęs CD.
Nuo „Liepaičių“ mergaičių choro įkūrimo prabėgo virš penkiasdešimt metų. Šį pusšimtį galima suskirstyti į du periodus: 1964–1992 metai – Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų mergaičių choro studija, neabejotinai atlikusi svarbų vaidmenį Lietuvos vaikų chorinės kultūros kontekste, ir nuo 1993 metų,  įkūrus chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“, kai kolektyvas  tarsi įgavo  antrą kvėpavimą. Sukurta vaikų muzikinio ugdymo sistema, paremta chorine mokyklos struktūra, suburtas entuziastingų pedagogų kolektyvas.

Šiandien išaugintas „liepaites“ mokykla skaičiuoja jau šimtais. Jas jungia meilė muzikai, dainai, gyvenimo vertybėms, mokyklai.

"Ne dėl žalio vyno"

A.Piazzolla "Libertango"

Michael East: How merrily we live

Mindaugas Urbaitis Obelėlė