Leopoldas Digrys

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Leopoldas Digrys - žymiausias Lietuvos vargonininkas. Gimė 1934 09 08 Kaune, juristų šeimoje. Mokytis muzikos pradėjo nuo penkerių metų. 1952 baigęs Vilniaus dešimtmetę muzikos mokyklą (dabar Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla), įstojo į Maskvos P. Čaikovskio konservatoriją, kurioje 1957 baigė fortepijono ir vargonų specialybes, po to abiejų specialybių aspirantūras – 1960 ir 1961 (prof. G. Ginzburgo ir prof. L. Roizmano klasės). Stažavosi Prahos muzikos akademijoje pas prof. dr. I. Reinbergerį. 1960 pradėjo dirbti Vilniaus valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) vyr. dėstytoju, vėliau docentu, profesoriumi (1980). 2001 išėjo į pensiją. 1997 įsteigė viešąją įstaigą „Religinės muzikos centras", kuriai visą laiką vadovauja visuomeniniais pagrindais.

Koncertuoti fortepijonu pradėjo dar būdamas studentas 1955 metais, vargonais – 1957. Pagrojo daugiau kaip 2500 koncertų Lietuvoje, Suomijoje (1963), Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Šveicarijoje (1969), Austrijoje, Vokietijoje (1971), Čekijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Lenkijoje (1966, 1968, 1969, 1972), Vengrijoje (1970), Bulgarijoje, Rumunijoje, Izraelyje, visose buvusiose TSRS respublikose. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Schleswig-Holsteine, J. S. Bacho jubiliejiniuose festivaliuose Bremene ir Leipzige, taip pat Zuriche, Lucernoje, Turine, Venecijoje, Goteburge, Gottingene, Salzburge, Tel Avive, "Sofijos rudens", "Maskvos žvaigždžių", A. Sacharovo Nižnij Novgorode ir daugelyje kitų.

Nelengva suminėti menininko repertuarą - būdamas vienas iš aktyviausiai koncertuojančių ir labiausiai vertinamų vargonininkų, jis groja visų epochų - tiek senovinę, tiek romantinę, tiek ir šiuolaikinę vargonų muziką. Buvo pirmuoju E. Balsio, J. Juzeliūno, B. Kutavičiaus, R. Žigaičio, T. Makačino, V. Bartulio, G. Bovet, A. Nemtino ir kitų kompozitorių kūrinių vargonams atlikėju, daugelio užsienio kompozitorių kūrinių pirmuoju atlikėju Lietuvoje. Vilniuje pagrojo eilę koncertų ciklų. Šiuo metu naujaisiais Šv. Kazimiero vargonais rengia ciklą "Europos šalių vargonų muzika". Jau pagrojo 17 skirtingų programų.

Išleista 21 plokštelė (dvi iš jų tuometinėje Vakarų Vokietijoje), įgrota daug radijo įrašų, apie jį pastatyti 2 trumpametražiniai kino filmai. Dabar pradėta leisti CD.

Leopoldo Digrio  iniciatyva arba jam dalyvaujant pastatyti koncertiniai ir maži kilnojami vargonai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Paveikslų galerijoje (dabar Arkikatedra-Bazilika), Mažojoje baroko salėje (dabar Šv. Kryžiaus bažnyčia), Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Klaipėdos universiteto salėje, šeši mokomieji vargonai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Maestro  pastangomis 1962 dabartinėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje atstatyta (buvusi uždaryta nuo 1949) vargonų klasė, o 1990 įsteigta vargonų ir klavesino katedra. 1992 įvesta vargonų specialybė ir dabartinėje Vilniaus konservatorijoje. Nuo 1967 (su didele pertrauka) pradėti rengti regioniniai, o nuo 1991 – tarptautiniai M. K. Čiurlionio vargonininkų konkursai.

Leopoldas Digrys buvo žiuri nariu, vicepirmininku, pirmininku tarptautiniuose ir regioniniuose konkursuose Vilniuje, Prahoje, Kijeve, Karaliaučiuje (Kaliningrade). Jo buvusių mokinių tarpe profesoriai, docentai, tarptautinių ir regioninių konkursų laureatai. 1998 Lietuvos muzikų sąjunga išleido jo vadovėlį „Kaip groti vargonais" (šiuo metu jis išverstas į rusų kalbą ir išleistas Maskvoje).

Nuo 1963 Leopoldas Digrys glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos filharmonija. Buvo rengiami tradiciniais tapę vargonų muzikos koncertai tuometinėje Paveikslų galerijoje, vėliau ir Mažojoje baroko salėje. Drauge su filharmonija surengti aštuoni Tarptautiniai vargonų muzikos festivaliai. Grąžinus bažnyčias tikintiesiems, nemokamų sekmadieninių koncertų tradiciją tęsia Šv. Kazimiero bažnyčioje. Nuo 1991 grojo kompiuteriniais "Allen" vargonais, nuo 2003 – naujaisiais „Oberlinger" vargonais. Kasmet surengia daugiau kaip 60 koncertų. Liepos-rugpjūčio mėnesiais rengiami koncertai įtraukiami į Vilniaus Kristupo vasaros festivalio programą. Jo vadovaujamas Religinės muzikos centras rengia koncertus ir kitose Lietuvos bažnyčiose.

Okupacijos metais Digriui buvo suteikti LTSR nusipelniusio ir liaudies artisto vardai, paskirta Respublikinė premija, Aukščiausios Tarybos garbės raštai. Atgavus Nepriklausomybę yra apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Kristoforo statulėle, Kardinolo ir Vilniaus mero raštais. 1994 jam buvo paskirta pirmojo laipsnio Valstybinė pensija. Leopoldas Digrys yra 2008 Vyriausybinės premijos laureatas.

SOLO KŪRINIAI

Johann Sebastian Bach

Preliudas ir fuga D-dur, BWV 532

Pastoralė f-dur, BWV 590

Choralas "Das alte Jahr vergange ist", BWV 614

Choralas "Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn", BWV 601

Šeši Šublerio choralai, BWV 645-650

Choralas iš kantatos Nr. 147

Preliudas ir fuga es-moll, BWV 552

Adagio e-moll

Fantazija ir fuga g-moll

Pasakalija ir fuga c-moll

Itališkas koncertas

Preliudas ir triguba fuga Es-dur

Sonata c-moll

Tokatos d-moll, C-dur

8 didieji choralai

Partita c-moll

Trio G-dur

Fantazija su imitacija h-moll

Johannes Brahms

2 choralai

Anton Bruckner 

Įžanga ir fuga c-moll

Dieterich Buxtehude

Čakona

Preliudas ir fuga D-dur

3 choralai

Archangelo Corelli

Koncertas vargonams solo

Petr Eben

Laudes

Fantazija ir fuga g-moll, B.542

Pasakalija c-moll, B. 532

Cesar Franck

Choralas Nr. 3 a-moll

Fantazija a-moll

Girolamo Frescobaldi

Kapričio

Alexander Glazunov

Preliudas ir fuga D-dur, op. 93

Paul Hindemith

Sonata Nr.

Olivier Messiaen

Apparition de l'Eglise eternelle

Nežinomas XVII a. Vilniaus autorius

3 pjesės itališku stiliumi

Fanfaros

Dmitri Shostakovich

Preliudas ir fuga d-moll, op. 87 Nr. 24

 

KONCERTAI

Johann Sebastian Bach Vivaldi

Koncertų perdirbimai vargonams d-moll, a-moll, G-dur

Archangelo Corelli

Koncertas vargonams g-moll

George Frideric Handel

Koncerto grosso op. 3 Koncertai vargonams ir orkestrui Nr. 1, 2, 4, 5

Francis Poulenc

Koncertas vargonams ir styginių orkestrui

Antonio Vivaldi

Koncertas G-dur Koncertas d-moll

KAMERINIAI KŪRINIAI

Johann Sebastian Bach

Sonatos smuikui ir vargonams Nr. 1, 2

Sonatos violončelei ir vargonams Nr. 1, 2, 3

George Frideric Handel

Kantata "Vagcha bella"

Archangelo Scarlatti

Sento nel core Qual farfaletta amante

Alessandro Stradella

Pieta, Signore

ORATORIJOS. KANTATOS

Benjamin Britten

Missa Solemnis, vaikų chorui ir vargonams

LIETUVIŲ KOMPOZITORIAI

Eduardas Balsys

Kantata "Nešantis saulę" solistui, mišriam chorui, vargonams, mušamiesiems

Introdukcija ir pasakalija

Simfonija-koncertas vargonams ir orkestrui

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Preliudai, fugos: g-moll, cis-moll, c-moll, fis-moll, b-moll, fuga choralas a-moll

Dvi mažosios fugos: g-moll, c-moll

Du kanonai As-dur, d-moll

Julius Juzeliūnas

Koncertas smuikui, vargonams ir kameriniam orkestrui

Koncertas vargonams solo

Melika, sonata balsui ir vargonams

Bronius Kutavičius

Paskutinės pagonių apeigos, oratorija chorui, vargonams, valtornoms

Reminiscensija

Teisutis Makačinas

Sonata vargonams op. 8

Stasys Vainiūnas

Koncertas vargonams ir styginių orkestrui cis-moll, op. 18

Koncertas vargonams ir orkestrui fis-moll "Bėkit bareliai"

Koncertas Vilniuje, Paveikslų galerijoje, 1970 06 10

J. Juzeliūnas

Koncertas vargonams solo

J. S. Bach

Arija E-dur

Arija G-dur

Choralinė fantazija

Tokata ir fuga d-moll

C.Franck

Choralinė fantazija E-dur

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1970 04 18

R.Žigaitis

Iškilminga odė vargonams, chorui ir kameriniam orkestrui (pirmasis atlikimas)

Koncertas Vilniuje, Paveikslų galerijoje, 1970 03 29

Koncertas skirtas J.S.Bacho 285 gimimo metinėms

J.S.Bach

Šešios choralinės fantazijos

Sonata Nr. 2

Dvi arijos

Fantazija ir fuga g-moll

E.Digrys (smuikas)

Koncertas Lvove, 1970 03 21

J.S.Bach

Fantazija ir fuga g-moll

4 choralinės fantazijos

Preliudas ir fuga h-moll

Šeši choralai

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Vilniuje, Paveikslų galerijoje, 1970 03 05

Seger

Preliudas ir fuga C-dur

Pastoralė D-dur

Fuga d-moll

Fuga f-moll

Kuchaž

Fantazija g-moll

Černogorskis

Fuga a-moll

Tokata C-dur

B.Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr. 1, 2, 3, 4

Koncertas Maskvoje, P.Čaikovskio salėje, 1970 01 28

J.S.Bach

Preliudas ir fuga e-moll

4 choralinės preliudijos

Tokatair fuga d-moll

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

P.Eben

Laudes Nr. 1, 2, 3, 4

Koncertas Jerevane, kompozitorių namuose, 1970 01 04

Seger

Preliudas ir fuga C-dur

Pastoralė D-dur

Fuga d-moll

Fuga f-moll

Kuchaž

Fantazija g-moll

Černogorskis

Fuga a-moll

Tokata C-dur

B.Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr. 1, 2, 3, 4

Koncertas Gorkio konservatorijoje, 1969 12 09

J.S.Bach

Fantazija ir fuga g-moll

Choralinė preliudija h-moll

Arija G-dur

Arija E-dur

Choralinė preliudija D-dur

Preliudas ir fuga h-moll

Šešios choralinės fantazijos

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1969 12 08

J.S.Bach

Preliudas ir fuga h-moll

Keturios choralinės preliudijos

Fantazija ir fuga g-moll

Šešios choralinės fantazijos

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Vilniuje, Paveikslų galerijoje, 1969 11 27

H.Purcell

Fanfaros

J.S.Bach

Arija E-dur

Arija G-dur

Pasakalija ir fuga c-moll

G.F.Handel

Arija iš operos Alcesta

Ch.W.Gluck

Arija iš operos Orfėjas

L.Cherubini

Ave Maria

B.Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr. 1

T.Makačinas

Andante iš sonatos vargonams

C.Franck

Choralinė fantazija a-moll

D.Kasperiūnaitė (mecosopranas)

Koncertas Vilniuje, Paveikslų galerijoje, 1969 11 16

J.S.Bach

Pasakalija ir fuga c-moll

Arija iš kantatos Nr. 106

C.Franck

Choralinė fantazija a-moll

T.Makačinas

Andante iš sonatos vargonams

B.Britten

Messa Brevis

F.Poulenc

Koncertas vargonams ir kameriniam orkestrui su timpanais

Berniukų choras Ąžuoliukas, V.Daunoras (bosas), S.Sondeckis (dirigentas)

Koncertas Vilniuje, Paveikslų galerijoje, 1969 11 14

Iškilmingas restauruotų vargonų atidarymas

J.S.Bach

Pasakalija ir fuga c-moll

Arija iš kantatos Nr. 106

T.Makačinas

Andante iš sonatos vargonams

B.Britten

Messa Brevis

Berniukų choras Ąžuoliukas, V.Daunoras (bosas)

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1969 10 25

Seger

Preliudas ir fuga C-dur

Pastoralė D-dur

Fuga d-moll

Fuga f-moll

Kuchaž

fantazija g-moll

Černogorskis

Fuga a-moll

Tokata C-dur

B.Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr. 1, 2, 3, 4

Koncertas Leningrado filharmonijoje, 1969 10 22

Seger

Preliudas ir fuga C-dur

Pastoralė D-dur

Fuga f-moll

Kuchaž

Fantazija g-moll

Černogorskis

Fuga a-moll

Tokata C-dur

Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

J.S.Bach

Preliudas ir fuga h-moll

Keturios choralinės fantazijos

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Ženevoje, San Žerve katedroje, 1969 10 12

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

J.S.Bach

Pasakalija ir fuga c-moll

Trys Šublerio choralai

P.Eben

Laudes Nr. 1, 2, 3, 4

Koncertas Bile (Šveicarija), 1969 10 06

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

Seger

Pastoralė D-dur

Fuga d-moll

Fuga f-moll

Černogorskis

Fuga a-moll

J.S.Bach

Preliudas ir fuga h-moll

Trys choralai

Fantazija ir fuga g-moll

Koncertas Lozanoje (Šveicarija), 1969 10 03

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

J.S.Bach

Pasakalija ir fuga c-moll

Trys choralinės fantazijos

Seger

Preliudas ir fuga Do

Pastoralė D-dur

Fuga d-moll

P.Eben

Laudes Nr. 1, 2, 3, 4

Koncertas Liucernoje (Šveicarija), 1969 09 30

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

Seger

Preliudas ir fuga Do

Pastoralė D-dur

Fuga d-moll

J.S.Bach

Pasakalija ir fuga c-moll

P.Eben

Laudes Nr. 1, 2, 3, 4

Koncertas Krokuvos filharmonijoje, 1969 02 15

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

F.Poulenc

Koncertas vargonams ir orkestrui

Krokuvos simfoninis orkestras, dirigentas Čaikovskis

Koncertas Krokuvoje, aukštosios muzikos mokyklos salėje, 1969 02 13

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

J.S.Bach

Pasakalija c-moll

Trys choralinės preliudijos

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

Choralas Nr. 3

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1968 12 28

J.S.Bach

Fantazija ir fuga g-moll

B.Macha

Gedulinga tokata

O.Messiaen

"Trys Karaliai" iš ciklo "Viešpaties gimimas" / "Les Mages" from "La Nativite du Seigneur"

C.Franck

Choralinė fantazija Nr. 1

H.Purcell

Pavana ir čakona

M.K.Čiurlionis

Preliudas ir fuga

F.Poulenc

Koncertas vargonams ir orkestrui g-moll

Lietuvos kamerinis orkestras, Saulius Sondeckis, dirigentas

Koncertas Novosibirsko konservatorijos salėje, 1968 12 14

J.S.Bach

Preliudas ir fuga e-moll

G.F.Handel

Koncertas Nr. 1 vargonams ir orkestrui

B.Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr. 4

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1968 10 20

J.S.Bach

Arija G-dur

Arija E-dur

Dvi choralinės preliudijos

Arija iš kantatos Nr. 82

Arija iš kantatos Nr. 106

Fantazija ir fuga G-dur

Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr.4

O.Messiaen

"Trys Karaliai" iš ciklo "Viešpaties gimimas" / "Les Mages" from "La Nativite du Seigneur"

B.Britten

Messa Brevis op. 63 (pirmasis atlikimas SSSR)

Koncertas Leningrado filharmonijoje, 1968 10 03

J.S.Bach

Tokata, adagio ir fuga C-dur

6 choralinės preliudijos

Fantazija ir fuga g-moll

Preliudas ir fuga a-moll

Trya choralinės fantazijos

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Kauno Vitražo ir skulptūros galerijoje, 1968 09 15

H.Purcell

Fanfaros

G.Frescobaldi

Pastoralinis kapričio

J.-F. Dandrieu

Kalėdos

Simon

Preliudas ir fuga B-dur

G.F.Handel

Arija iš operos Kserksas

L.van Beethoven

Po paminkliniu akmeniu

J.S.Bach

Fantazija ir fuga g-moll

T.Makačinas

Sonata

F.Schubert

Sielos šešėlis

C.Franck

Herojinė pjesė

G.Verdi

Arija iš operos Ernani

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1968 08 23

Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

J.S.Bach

Arija E-dur

Arija G-dur

Trys choralai

Pasakalija ir fuga c-moll

Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr.4

Allen

Kabantys sodai

O.Messiaen

"Trys Karaliai" iš ciklo "Viešpaties gimimas" / "Les Mages" from "La Nativite du Seigneur"

C.Franck

Herojinė pjesė

Koncertas Lenkijoje, tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje, 1968 07 07

Lubeck Preliudas ir fuga E-dur

J.S.Bach Trys choralai Preliudas ir fuga D-dur

C.Franck Preliudas, fuga ir variacijos

M.K.Čiurlionis Fuga b-moll

P.Eben Laudes Nr.4

Koncertas Leningrado filharmonijoje, 1968 05 03

J.S.Bach

Preliudas ir fuga d-moll

Šešios choralinės preliudijos

Preliudas ir fuga h-moll

Šešios choralinės fantazijos

Pasakalija c-moll

Koncertas Alma-Atoje, Meno instituto salėje, 1968 04 23

J.S.Bach

Preliudas ir fuga h-moll

Choralinė preliudija h-moll

Arija E-dur (perdirbimas L.Digrio)

Arija G-dur (perdirbimas Chillo)

Choralinė preliudija D-dur

Preliudas ir fuga D-dur

B.Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr. 4

Allen

Čakona Kabantys sodai

O.Messiaen

"Trys Karaliai" iš ciklo "Viešpaties gimimas" / "Les Mages" from "La Nativite du Seigneur"

C.Franck

Choralinė fantazija Nr. 3

Koncertas Minsko filharmonijoje, 1968 04 19

F.Poulenc

Koncertas vargonams, kameriniam orkestrui ir timpanams

Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

Koncertas Talino filharmonijoje, 1968 04 14

J.S.Bach

Preliudas ir fuga D-dur

Choralinė preliudija h-moll

Arija E-dur

Arija G-dur

Choralinė preliudija D-dur

Pasakalija ir fuga c-moll

B.Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr. 4

Allen

Čakona Kabantys sodai

O.Messiaen

"Trys Karaliai" iš ciklo "Viešpaties gimimas" / "Les Mages" from "La Nativite du Seigneur"

C.Franck

Choralas Nr. 3

Koncertas Kauno Vitražo ir skulptūros galerijoje, 1968 04 02

J.S.Bach

Preliudas ir fuga h-moll

Choralinė preliudija h-moll

Arija E-dur

Arija G-dur

Choralinė preliudija D-dur

Pasakalija ir fuga c-moll

Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr.4

Allen

Kabantys sodai

O.Messiaen

"Trys Karaliai" iš ciklo "Viešpaties gimimas" / "Les Mages" from "La Nativite du Seigneur"

C.Franck

Choralinė fantazija Nr. 3 a-moll

Koncertas Leningrade, M.Glinkos salėje, 1968 02 19

J.S.Bach

Preliudas ir fuga D-dur

Šešios choralinės preliudijos

Preliudas ir fuga h-moll

Macha

Gedulinga tokata

P.Eben

Laudes Nr.4

Allen

Kabantys sodai

O.Messiaen

"Trys Karaliai" iš ciklo "Viešpaties gimimas" / "Les Mages" from "La Nativite du Seigneur"

C.Franck

Choralinė fantazija Nr. 3 a-moll

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1967 06 28

Vivaldi-Bach

Koncertas a-moll

G.Pergolesi

Arija iš Stabat Mater

J.S.Bach

Dvi arijos iš oratorijos Magnificat

K.M.Čiurlionis

Trys fugos

J.S.Bach

Preliudas ir fuga a-moll

B.Dvarionas

Žvaigždutė

C.Saint-Saens

Gulbė

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

Vidor

Tokata

Koncertas Donecko filharmonijoje, 1967 03 30

Vivaldi-Bach

Koncertas d-moll

J.S.Bach

6 choralinės preliudijos

Preliudas ir fuga Es-dur

M.K.Čiurlionis

Fuga fis-moll

Fuga-choralas a-moll

Fuga b-moll

T.Makačinas

Preliudas

Vidor

Tokata

Koncertas Maskvoje, P.Čaikovskio salėje, 1967 03 24

J.S.Bach

Koncertas a-moll

Sonata c-moll

Preliudas ir fuga a-moll

Koncertas a-moll

Šeši Šublerio choralai

Preliudas ir fuga D-dur

Koncertas Jerevane, kompozitorių namuose, 1967 03 07

Vivaldi-Bach

Koncertas d-moll

J.S.Bach

Šeši Šublerio choralai

M.K.Čiurlionis

Fuga fis-moll

Fuga-choralas a-moll

Fuga b-moll

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

M.Reger

Introdukcija ir pasakalija d-moll

Koncertas Leningrade, M.Glinkos salėje, 1967 02 12

J.S.Bach

Du choralai

Preliudas ir fuga D-dur

Koncertas Talino filharmonijoje, 1967 01 29

Vivaldi-Bach

Koncertas d-moll

M.K.Čiurlionis

Fuga fis-moll

Fuga-Choralas a-moll

Fuga b-moll

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

M.Reger

Introdukcija ir pasakalija d-moll

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1966 10 27

Vivaldi-Bach

Koncertas d-moll

Sonata c-moll

Preliudas ir fuga Es-dur

Tokata, adagio ir fuga C-dur

M.K.Čiurlionis

Fuga cis-moll

Fuga c-moll

C.Franck

Choralinė fantazija a-moll

Koncertas Leningrade, M.Glinkos salėje, 1966 10 21

J.S.Bach

Tokata, adagio ir fuga C-dur

Sonata c-moll

Preliudas ir fuga Es-dur

8 choralinės preliudijos

Preliudas ir fuga D-dur

Koncertas Varšuvos filharmonijoje, 1966 09 06

V.Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

J.S.Bach

Sonata c-moll

Preliudas ir fuga Es-dur

M.Reger

Introdukcija ir pasakalija d-moll

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

Choralas a-moll

Koncertas Kauno Vitražo ir skulptūros galerijoje, 1966 06 26

A.Vivaldi

Simfonijos Nr. 1 ir Nr. 3

J.S.Bach

Preliudas ir fuga h-moll

Manfredini

Simfonija Nr. 10 vargonams ir orkestrui

C.Franck

Choralinė fantazija

Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1966 06 12

J.S.Bach

Šeši choralai

Preliudas ir fuga D-dur

Preliudas ir fuga h-moll

M.Reger

Pasakalija d-moll

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

V.Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

Koncertas Maskvoje, P.Čaikovskio salėje, 1966 04 17

J.S.Bach

Koncertas d-moll

Sonata c-moll

Fantazija ir fuga g-moll

Preliudas ir fuga c-moll

Šeši choralai

Preliudas ir fuga D-dur

J.Juzeliūno 50-mečio koncertas, 1966 03 15

J.Juzeliūnas

Koncertas vargonams, smuikui ir orkestrui

Koncertas Šiauliuose, 1966 03 10

W.A.Mozart

Sonata smuikui ir fortepijonui

J.Brahms

Sonata klarnetui ir fortepijonui

A.Honegger

Sonata klarnetui ir fortepijonui

A.Vainiūnaitė (smuikas), A.Budrys (klarnetas)

Koncertas Kauno Vitražo ir skulptūros galerijoje, 1966 02 27

V.Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

A.Vivaldi

Simfonija Nr. 3

G.F.Handel

Koncertas vargonams ir orkestrui g-moll

J.S.Bach

Tokata ir fuga d-moll

C.Franck

Fantazija A-dur

Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

Koncertas Tbilisyje, Konservatorijos salėje, 1966 01 15

T.Makačinas

Sonata

J.Juzeliūnas

Koncertas vargonams, smuikui ir orkestrui

Koncertas Talino filharmonijoje, 1965 11 14

V.Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

J.S.Bach

Šeši choralai

Fantazija ir fuga g-moll

T.Makačinas

Sonata

C.Franck

Fantazija E-dur

Koncertas, skirtas M.K.Čiurlionio atminimui, 1965 10 31

M.K.Čiurlionis

Fuga cis-moll

Fuga c-moll

Koncertas Leningrade, M.Glinkos salėje, 1965 10 17

V.Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

J.S.Bach

Šeši choralai

Fantazija ir fuga g-moll

Atleidimas

Arija iš kantatos Nr. 68

G.F.Handel

Ak, mano širdie

A.Vivaldi

Arija iš oratorijos

Marcello

Šita liepsna šildo sielą

Bach-Gounod

Ave Maria

M.K.Čiurlionis

Fugos: cis-moll, c-moll

I.Žukaitė (sopranas)

Koncertas Kauno Vitražo ir skulptūros galerijos atidarymo proga, 1965 09 25

M.K.Čiurlionis

Fugos c-moll ir cis-moll

Preliudijos ir variacijos (perdirbimas L.Digrio)

J.S.Bach

Trys choralinės preliudijos

Pasakalija ir fuga c-moll

Čakona

F.Poulenc

Koncertas vargonams, orkestrui ir timpanams

Koncertas Leningrade, M.Glinkos salėje, 1965 09

J.S.Bach

Šeši Šublerio choralai

Arija iš kantatos

Preliudas ir fuga c-moll

W.A.Mozart

Fantazija f-moll

Caccini

Madrigalas

Stradella

Pieta Signore

F.Schubert

Ave Maria

M.K.Čiurlionis

Dvi fugos

Virgilijus Noreika (tenoras)

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1965 07 15

Stasys Vainiūnas

Koncertas vargonams ir styginių orkestrui fis-moll

Lietuvos filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J.Domarkas

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1965 05 23

J.Juzeliūnas

Koncertas vargonams, smuikui ir styginių orkestrui (pirmasis atlikimas)

Lietuvos kamerinis orkestras, E.Paulauskas (smuikas), S.Sondeckis (dirigentas)

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1965 05 21

Vivaldi-Bach

Koncertas vargonams e-moll

J.S.Bach

Adagio E-dur smuikui ir vargonams

Preliudas ir fuga a-moll

T.Makačinas

Sonata vargonams (pirmasis atlikimas)

T.A.Vitali

Čakona smuikui ir vargonams

C.Franck

Choralinė fantazija E-dur

E.Digrys (smuikas)

Koncertas Maskvoje, P.Čaikovskio salėje, 1965 03 23

F.Poulenc

Koncertas vargonams, styginių orkestrui ir timpanams

Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1965 01 26

J.S.Bach

Preliudas ir fuga a-moll

Pastoralė

Tokata, adagio ir fuga C-dur

Preliudas ir fuga h-moll

Sonata c-moll

Tokata ir fuga d-moll

Koncertas Maskvoje, P.Čaikovskio salėje, 1964 12 07

J.S.Bach

Fantazija ir fuga g-moll

Trys choralinės preliudijos: a-moll, A-dur, a-moll

Preliudas ir fuga h-Moll

Tokata, adagio ir fuga C-dur

Trys choralinės preliudijos: Es-dur, g-moll, G-dur

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1964 10 26

J.S.Bach

Preliudas ir fuga a-moll

4 choralinės preliudijos

Tokata, adagio ir fuga C-dur

C.Franck

Choralinė fantazija E-dur

Preliudas, fuga ir variacijos

Choralinė fantazija a-moll

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1964 10 13

F.Poulenc

Koncertas vargonams, styginių orkestrui ir timpanams

Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1964 03 11

Stasys Vainiūnas

Koncertas vargonams ir orkestrui

Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1964 03 08

V.Lubeck

Preliudas ir fuga E-dur

J.S.Bach

Sonata c-moll

L.van Beethoven

Po paminkliniu akmeniu

A.Caldara

Kur saulės spindulys

J.S.Bach

Dvi choralinės fantazijos

Trio A-dur

Choralinė fantazija

Choralinės variacijos

F.Schubert

Antrininkas

V.Bellini

Arija

C.Franck

Choralinė fantazija a-moll

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1964 02 18

J.S.Bach

Preliudas ir fuga Es-dur

Sonata c-moll

Tokata ir fuga d-moll

Trys choralinės preliudijos

Kanoninės variacijos

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1964 02 02

G.F.Handel Koncertas vargonams ir orkestrui Nr. 1 g-moll

Koncertas Talino filharmonijoje, 1963 09 29

G.F.Handel

Koncertas vargonams g-moll, op. 4 Nr. 1

Simfoninis orkestras, dirigentas N.Jarvis

Koncertas Talino filharmonijoje, 1963 09 28

Vivaldi - Bach

Koncertas a-moll

J.S.Bach

Pastoralė

Preliudas ir triguba fuga Es-dur

Šeši choraliniai preliudai

Pasakalija ir fuga c-moll

Koncertas Leningrade, M.Glinkos salėje, 1963 03 30

J.S.Bach

Preliudas ir fuga a-moll

Trys choraliniai preliudai

Preliudas ir fuga Es-dur

C.Franck

Choralinė fantazija a-moll

Preliudas, fuga ir variacijos

M.Reger

Introdukcija ir pasakalija d-moll

Koncertas Maskvoje, Mažojoje konservatorijos salėje, 1962 12 15

G.F.Handel

Koncertas vargonams ir orkestrui F-dur

Maskvos kamerinis orkestras, dirigentas P.Baršajus

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1962 09 30

Vivaldi - Bach

Koncertas vargonams d-moll

A.Vivaldi

Simfonija Nr. 3 G-dur

F.Manfredini

Simfonija

G.F.Handel

Koncertas vargonams op. 6 Nr. 4 F-dur

C.Franck

Preliudas, fuga ir variacijos

M.Reger

Introdukcija ir pasakalija

Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

Koncertas Minsko filharmonijoje, 1962 08 23

J.S.Bach

Preliudas ir fuga d-moll

Penki choraliniai preliudai

Sonata Nr. 2

Preliudas ir fuga c-moll

Koncertas Rygoje, Domo katedroje, 1962 07 29

J.S.Bach

Preliudas ir fuga Es-dur

Choraliniai preliudai a-moll, A-dur, f-moll

Preliudas ir fuga a-moll

Pasakalija ir fuga c-moll

Choralinis preliudas g-moll, G-dur

C.Franck

Choralas a-moll

Koncertai Vilniaus ir Kauno filharmonijose, 1962 04 02-03

G.F.Handel

Sonata D-dur

W.A.Mozart

Sonata B-dur

B.Smetana

Duetas smuikui ir fortepijonui "Gimtasis kraštas"

C.Franck

Sonata A-dur

Koncertai Kapsuke, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Biržuose, Šeduvoje, Dotnuvoje, 1961-1962

J.S.Bach

Itališkas koncertas

Pastoralė

Choralinė preliudija d-moll

Preliudas d-moll

G.F.Handel

Arija iš operos Kserksas

J.S.Bach

Arija iš kantatos Nr. 68

Arija ir arijozo violončelei ir vargonams

Adagio ir Allegro iš tokatos G-dur

Ekilsas

Sonata violončelei ir vargonams

J.S.Bach

Trys preliudai

Allegro

Freskobaldi

Tokata D-dur

G.Verdi

Arija iš Requiem

Ch.Gounod

Ave Maria

A.Vivaldi

Adagio d-mol

W.A.Mozart

Andante F-dur

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1961 06 05

F.Poulenc

Koncertas vargonams

Pirmasis atlikimas Maskvoje

Maskvos kamerinis orkestras, dirigentas P.Baršajus

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1961 01 17

Bach-Vivaldi

Koncertas d-moll

J.S.Bach

Trys choralinės preliudijos

Pasakalija

D.Shostakovich

Preliudas ir fuga C-dur

Aleksandrov

Arija iš klasikinės siuitos

Milman

Serenada, muzikinis momentas

C.Franck

Choralas a-moll

Koncertas Maskvoje, P.Čaikovskio salėje, 1960 11 30

J.S.Bach

Preliudas ir fuga E-dur

Trys choralinės preliudijos

Preliudas ir fuga a-moll

Ch.Gluck

Arija

E.Grieg

Solveigos daina

F.Schubert Ave Maria

M.Reger

Introdukcija ir pasakalija

Koncertas Maskvoje, Mažojoje konservatorijos salėje, 1960 06 16

L.van Beethoven

Sonata Nr. 8, c-moll

Sonata Nr. 32, c-moll

F.Chopin

Baladė Nr. 1 g-moll

F.Schumann

Kreisleriana

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1960 05 20

G.Pergolesi

Kantata Stabat Mater

Koncertas Maskvoje, Kultūros namuose, 1959 10 05

W.A.Mozart

Fantazija d-moll

Rondo D-dur

M.Ravel

Sonatina

Vandens žaismas

F.Chopin

Skerco b-moll

Skerco cis-moll

Lopšinė

Sonata b-moll

Koncertas Maskvoje, Mažojoje konservatorijos salėje, 1959 05 06

G.F.Handel

Arijos iš oratorijų

Koncertas trombonui ir vargonams

Largetto ir grave smuikui ir vargonams

Andante fuga g-moll

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1958 12 17

J.S.Bach

Trigubas preliudas ir fuga Es-dur

Sonata styginių kvartetui ir vargonams

Arija balsui ir vargonams

Arija ir arijetė violončelei ir vargonams

Preliudas ir fuga a-moll

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1958 10 28

G.F.Handel Andante ir fuga

Sonata Nr. 6

J.S.Bach Preliudas ir triguba fuga

Glazunov Preliudas ir fuga D-dur

E.Grieg Dvi Solveigos dainos

F.Liszt Tu graži kaip gėlė

Kaip Lauros dvasia

Reger Introdukcija ir pasakalija

Koncertas Maskvoje, Didžiojoje konservatorijos salėje, 1957 04 21

F.Liszt

Pirmasis koncertas fortepijonui ir orkestrui

Maskvos filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas Namsaraižav

Koncertas Maskvoje, Mažojoje konservatorijos salėje, 1956 02 2

W.A.Mozart

Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei g-moll

Koncertas Maskvoje, Aktorių namuose, 1955 12 09

W.A.Mozart Fantazija d-moll

Wagner-Liszt Izoldos mirtis

C.Debussy Užtemęs soboras

Koncertas Vilniaus filharmonijoje, 1955 03 11

F.Liszt Mirties Šokis

Bach-Buzoni Tokata d-moll

S.Rachmaninov Preliudai

Polišinelis

C.Debussy Mėnulio šviesa

F.Liszt Parafrazė G.Verdi operos Rigoletas tema

Dirigentas A.Klenickis, dalyvavo Maskvos konservatorijos studentai

Digrys - mąstantis menininkas, jo kūrybinė individualybė aiškiai apibrėžta, bet tai netrukdo atlikėjui kiekvieną kartą džiuginti klausytojus naujais laimėjimais. Digrio stichija - tai registruotė, naujų tembrų ir subtiliausių sąskambių ieškojimai. Romantikų muziką vargonams jis interpretuoja labai poetiškai ir spalvingai. XVII-XVIII amžių muzikoje jis randa daug psichologinių ir emocinių momentų, artimų mūsų klausytojo dvasiai.

L. Roizmanas, Maskvos konservatorijos profesorius, knyga "Muzikos meno atlikimo klausimai", Maskva, 1969

L.Digrio prigimčiai būdingas retas savybių derinys: romantiškas pakilumas, valingas temperamentas, "užsidegimas" atliekama muzika ir "kilnus intelektualumas", kuris, kaip teisingai rašė B.Asafjevas, taip reikalingas vargonininkui.

Žurnalas "Sovetskaja muzika", Maskva, 1960 Nr. 5

L.Digrio koncertas Rygoje dar kartą parodė, kad jis - vienas iš talentingiausių koncertuojančių tarybinių vargonininkų. Jo grojimas pasižymi tobula technika, registruotės įvairumu ir subtiliu kolorito jausmu.

"Sovetskaja Latvija", Ryga, 1962 10 03

Šiuo metu L. Digrys ir vėl parodė, kad jis subrendęs vargonininkas virtuozas, kuo mes visi džiaugiamės ir didžiuojamės.

Prof. B.Dvarionas, "Tiesa", Vilnius, 1964 05 10

Klausytojai labai vertina jo grojimą: minties aiškumą, stiliaus grynumą, fantaziją, temperamentą, nesuvaržytą techniką, išradingumą pasirenkant registruotės spalvas. Vertinamas jo nuoširdus tarnavimas muzikai.

"Sovetskaja muzika", Maskva, 1965 Nr. 8

Pagrindinę koncerto dalį atlikėjas skyrė J.S.Bacho kūrybai. L.Digrys subtiliai jaučia didingą, giliai žmogišką šio genijaus kūrybą, kuri prasiskynė sau kelią per visų epochų stilius, sroves bei "madas" ir surado atgarsį šių dienų žmogaus širdyje. Virtuozinis atlikimo technikos lengvumas, registruotės įvairumas, o šalia to - nuoširdumas bei ryškus menininko temperamentas apsprendė savitą Bacho kūrinių interpretaciją. Atlikėjas atsisakė šabloniško, akademiškai griežto ir "rūstaus" Bacho atlikimo, šalia monumentalaus muzikos didingumo atskleisdamas giliai žmogišką emocionalumą ir lyrizmą, derindamas savo paties - atlikėjo menininko - aiškinimą su tiksliu stiliaus suvokimu.

Prof. dr. J.Čiurlionytė, Literatūra ir menas, Vilnius, 1968 08 03

Puiki muzika, įdomi registruotė, ... aukšta atlikimo kultūra... Tai vis tie nepakartojami įspūdžiai, kuriuos išsineši iš koncerto, klausęsis šio nuostabaus vargonininko grojimo.

"Kauno tiesa", Kaunas, 1968 09 26

Leopoldas Digrys, kuris... puikiai grojo vargonų muzikos festivalyje, mums paliko didelį įspūdį... Netgi sunku patikėti, kad vargonų muzikos koncertuose galima operuoti tokiomis įvairiomis, aštriai kontrastuojančiomis skambėjimo spalvomis...

"Gazeta krakowska", Krokuva, Lenkija, 1969 02 14

Lietuvio vargonininko grojimui būdingas didžiulis susikaupimas ir ta tarsi stebuklinga ramybė, absoliučiai išlygintas skambėjimas, kurie prieinami tik geriausiems Bacho atlikėjams. Iš karto pajuntama, kad šis menininkas turi savo koncepciją... Iš visų festivalyje grojusių vargonininkų Digrys buvo jei ne įžymiausia, tai tikrai įdomiausia asmenybė.

"Ruch muzyczny", Varšuva, Lenkija, 1969 Nr. 8

Tai, ką pateikė savo klausytojams jaunas vargonininkas, buvo visais atžvilgiais brandus atlikimas. Jo įtikinančio grojimo pagrindas - preciziška technika... Teigiamas įspūdis, kurį paliko didžiulė programa, pagrįstas puikiu vargonininko interpretavimo menu.

"Luzerner Neueste Nachrichten", Liucerna, Šveicarija, 1969 10 02

Pirmąjį sekmadieninį koncertą Sen Ževė bažnyčioje pagrojo puikus vargonų muzikos meistras Leopoldas Digrys, nuostabiai atlikęs Bacho ir šiuolaikinę muziką... Atlikimo aiškumas, prasmingas frazavimas, kūrinio struktūros išryškinimas, sumanus tembrų panaudojimas, buvo įtikinančios priemonės, interpretuojant Bacho Pasakaliją ir fugą c-moll. Muzikantas sugebėjo, neprarasdamas išraškingumo, išlaikyti pusiausvyrą nuosaikiai, bet jaudinančiai pagrotuose trijuose to paties kompozitoriaus choraluose.

"La tribune de Geneve", Ženeva, Šveicarija, 1969 10 13

Petro Ebeno "Laudes" p. Digrys sugrojo kaip nuostabus atlikėjas ir susiformavęs instrumentalistas.

"Le Courrier", Ženeva, Šveicarija, 1969 10 13

Grodamas Bachą, Digrys parodė visą savo meistriškumą: "suvereninę" manualinę ir pedalinę techniką, kruopščiai, iki mažiausių detalių atskleistą kūrinio struktūrą, nuostabų garso išteklių realizavimą ir maksimalų formos aiškumą... L.Digrys valdė instrumentą kaip dirigentas puikiai susigrojusį orkestrą ir savo fantastiška technika bei savo dramatišku kūrinių perteikimu tiesiog pakerėjo auditoriją, kuri jam karštai plojo ir išreikalavo papildomų kūrinių.

"Hudobny život", Bratislava, 1971 04 19

Leopoldas Digrys turi nepriekaištingą techniką ir paperka savo muzikalumu, kurie jam teikia galimybę atlikti kūrinius neįkyriai, bet nepaprastai veiksmingai. Detalės atliekamos rūpestingai, bet niekur neprarandama kūrinio visumos... Jis grojo taip pakiliai ir taip virtuoziškai, kad jam buvo gaivališkai plojama. Tikėkimės dar išgirsti Bremene šį įžymų vargonininką.

"Bremer Nachrichten", Bremenas, 1971 06 08

Leopoldo Digrio koncertas Bremene sukėlė nemažą susidomėjimą jau vien dėl to, kad visiems buvo įdomu išgirsti, kaip šiuo metu grojama vargonais Tarybų Sąjungoje. Iš pat pradžių reikia pasakyti: svačio iš Vilniaus grojimo lygis nebijo jokių palyginimų. Jeigu jis pirmojoje dalyje, grodamas Bacho vargonais, mus paveikė savo puikiu meistriškumu, tai po to, grodamas čekų kompozitoriaus Petro Ebeno "Laudes" didžiuoju katedros instrumentu, jis tą įspūdį dar labiau sutvirtino... Čia Leopoldas Digrys pasirodė kaip tikra "Paryžiaus vargonavimo žvaigždė"...

"Weser-Kurier", Bremenas, 1971 06 08

Sorės vargonų festivalio baigiamasis koncertas buvo nuostabus - jis sudarė puikią kulminaciją. Du tarybiniai muzikantai - Leopoldas Digrys (vargonai) ir Danilas Šafranas (violončelė) atliko Bachą kitaip, negu buvome prie to pripratę, tačaiu padarė tai be galo įtikinančiai...

Gunaras Frelo, "Dagbladet", Sorė (Danija), 1972 09 07

Per trečią Getingeno Tarptautinių vargonų muzikos dienų koncertą prie Šv. Jokūbo bažnyčios vargonų sėdosi Leopoldas Digrys - aukščiausio lygio menininkas... Nuostabi Digrio technika ir jo mokėjimas pasinaudoti sukrečiančiais garsinio intensyvumo registrais sukėlė visų nuostabą.

Elmaras Lindemanas, "Gottinger Tageeblatt", Getingenas, 1972 10 17

Iš Lietuvos atvykusio vargonininko Leopoldo Digrio koncertas Šv. Reinoldo bažnyčioje pasižymėjo neįprasta programa ir aukščiausiu atlikimo lygiu... Žmonių perpildytoje bažnyčioje vargonininkui buvo plojama - tai reta išimtis.

"Ruhr. Nachrichten", Dortmundas, 1973 05 22

Leopoldas Digrys - vargonininkas iš Tarybų Lietuvos - pasirodė puikus Bacho interpretatorius. echniškai tobulai ir su įtikinamu stiliaus pajautimu jis atliko Fantaziją ir fugą g-moll, o taip pat preliudą ir fugą Es-dur... Po to su neįtikėtinu dramatiniu virtuoziškumu L.Digrys pagrojo 1969 m. Juliaus Juzeliūno sukurtą Koncertą vargonams. Neįprasta melodika bei moderni harmonija čia susiliejo į muzikos vėtrą, kuri valdingai paveržė klausytojų dėmesį, iššaukdama karštus publikos aplodismentus...

Pr. J. "Westdeutsche Allgemeine", Dortmundas, 1973 05 22

Reinoldo bažnyčios vargonais grojo svečias iš Lietuvos. Jis atliko daugiausia J.S.Bacho kūrinių. Ypatingą pasigėrėjimą sukėlė polifonijos atlikimo skaidrumas bei vaiskumas.

M.E. "Westfalische Rundschau", Dortmundas, 1973 05 22

Koncertuodamas Dortmundo Šv. Petro bažnyčioje Leopoldas Digrys apstulbino savo vargonavimu. Kažin ar begalima pralenkti jį tikslumu, motoriškumu bei ritmiškumu, o taip pat ir kitomis savybėmis, kurios sudaro vargonavimo viršūnę. To vargonininko menas ypatingai išsiskiria jo sugebėjimu groti nedideliais vargonais (2 manualai, 12 registrų), tad turėdamas ribotas galimybes, ne tiek kontrastingomis spalvomis, kiek nuostabiai nuosekliu artikuliavimu bei frazavimu, visiškai išryškina pagrindinių ir šalutinių balsų raidą. Antai choralai "Wachet auf, ruft uns die Stimme" ir "Wer nur den lieben Gott lasst walten" suskambėjo kaip išbaigti barokinės muzikos pavyzdžiai...

Rudolfas Šrederis, "Runr-Nachrichten", Dortmundas, 1973 05 24

Vargonų muzikos festivalių pionierius Tarybų Sąjungoje Leopoldas Digrys sukėlė mūsų pasigėrėjimą, atlikęs J.S.Bachą (Fantazija, fuga g-moll bei šeši choralai iš Šiublerio rinkinio) subtiliai, spalvingai ir labai turiningai.

E.Miuler-Mor, "Tribune de Geneve", Ženeva, Šveicarija, 1973 10 15

Iš anksto žinojome, kad lietuvių atlikėjas Leopoldas Digrys vargonuoja gerai. Tačiau nesitikėjome susitiksią su tokiu puikiu menininku. Jau grojant garsaus Bacho bendraamžio - čeko Černohorskio tokatos C-dur pirmuosius taktus, klausytojų dėmesį prikaustė meninis kūrinio galingumas bei jo tobulas atlikimas... Leopoldas Digrys užvaldė auditoriją savo išraiškingu bei turtingu grojimu, techniniu meistriškumu ir paliko Plzne gilų įspūdį.

"Pravda", Plznas, 1973 10 18

eopoldas Digrys parodė savo ryškų temperamentą Bacho fantazijoje bei fugoje g-moll, puikiai iškeldamas nuostabų kūrinio didingumą, po to Bacho Trio-sonatoje Nr. 2 c-moll, kur pralenkė visus klausytojų lūkesčius savo išradingumu. Be galo gilų įspūdį paliko didingas P.Ebeno kūrinys - "Laudes". Jį vargonininkas atliko su akinančiu virtuoziškumu.

Ž.K.Žakaras, "Vingt- quatre heures", Lozana, Šveicarija, 1973 10 25

Lietuvos TSR solisto Leopoldo Digrio grojimas išsiskiria tikrai dideliu virtuoziškumu bei muzikalumu, leidžia pajusti jo savarankišką, net užgaidžią asmenybę... Bacho Trio-sonata c-moll suteikė daug pasigėrėjimo. Savo stichijoje L.Digrys pasijuto atlikdamas abu šiuolaikinių autorių - Otmaro Macho bei Juliaus Juzeliūno kūrinius. Čia atsiskleidė vargonininko vitališkumas... Tai buvo puikus koncertinis vakaras.

G.Buksfeldas, "Vestfalenpost", Dortmundas, 1973 10 26

Leopoldas Digrys šešiuose "šiubleriniuose" choraluose pasiekė nepaprasto skambėjimo ir interpretavo Bacho kūrybą įkvėptai bei išryškingai.

G.Forsberg, "Norlenska socialdemokraten", Luleo, Švedija, 1973 11 09

Digrio vargonavimas - atlikimo viršūnė. Jis turi pilną teisę gauti vargonų Paganinio titulą.

A.B.Sundkvistas, "Vesterbottens-kuriren", Drumeo, Švedija, 1973 11 12

Kiekvienas iš šešių Bacho choralų buvo savaip įdomus... Retai galima išgirsti taip žaviai grojant Bachą. Senųjų meistrų muziką Digrys interpretuoja su didele fantazija.

Oke Ganeus, "Sundsvalls Tidning", Sundsvalis, Švedija, 1973 11 14

tarptautinės rudens gastrolės Šv. Olovo bažnyčioje pasibaigė ir pasiekė kulminaciją L.Digrio koncertu. Tobulas grojimo technikos įvaldymas, muzikalumas, sugebėjimas įvairiai derinti tembrus - štai savybės, kurios daro Digrį vienu iš geriausių vargonininkų Europoje. Po tokio įvykio tikrai galima sušukti: "Muzikos instrumentų karalius yra vargonai!"

B.Endkvist, "Norra-Vesterboten", Šellefteo, Švedija, 1973 11 14