Muzikiniai desertai. Kauno valstybinis choras atlieka Kauno kompozitorių kūrinius (Kauno filharmonija, 2009) / The Musical Dessert. Kaunas State Choir