Gyvenimas gražus paprastumu... / Life Is Beautiful In Its Simplicity... Rimvydas Žigaitis

Image

Lietuvos muzikų sąjunga / Lithuanian Musicians Union

2003

78:51

1 Iškilminga muzika / Solemn Music 07:17
Leopoldas Digrys (vargonai), berniukų choras "Ąžuoliukas", Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis / Leopoldas Digrys (organ), boys' choir "Ąžuoliukas", Lithuanian Chamber Orchestra, conductor Saulius Sondeckis
2-4 Pastoralių triptikas (quasi sonata) / Triptych of Pastorales (quasi sonata)
2 1 dalis - Vivace 04:03
3 2 dalis - Lento 03:24
4 3 dalis - Moderato 02:55
Kęstutis Mikiška (birbynė), Lina Naikelienė, Virginija Alenskienė, Aušra Juškevičienė (kanklės)
5 Neturiu aš namelių / I Don`t Have Home 02:45
Vaclovas Daunoras (bosas), RTV liaudies muzikos orkestras, dirigentas Romualdas Apanavičius / Vaclovas Daunoras (bass), folk music orchestra of the Lithuanian Radio and Television, conductor Romualdas Apanavičius
6 Oi, tu sakal, sakale / Oh, You Falcon 02:20
Vaclovas Daunoras (bosas / bass), Robertas Bekionis (fortepijonas / piano)
7 Sonatina 03:39
Liuda Grybauskienė, Kęstutis Grybauskas (fortepijonai / pianos)
8 Išjojo, jojo / They Rode Off 03:46
Kauno valstybinio choro vyrų grupė, dirigentas Petras Bingelis / Male group of the Kaunas State Choir, conductor Petras Bingelis
9 Tyla / Silence 01:46
Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis / Kaunas State Choir, conductor Petras Bingelis
10 Vaisių dainelė / Fruit Song 01:52
Jonukas Mažeika (balsas), RTV vaikų choras ir lengvosios muzikos orchestras, dirigentas Zigmas Venckus / Jonukas Mažeika (voice), children's choir and light music orchestra of the Lithuanian Radio and Television, conductor Zigmas Venckus
11 Ežiukas serga / Hedgehog Is Sick 01:43
Regina Maciūtė (sopranas), RTV liaudies muzikos orkestras, dirigentas Romualdas Apanavičius / Regina Maciūtė (soprano), folk music orchestra of the Lithuanian Radio and Television, conductor Romualdas Apanavičius
12 Keturi preliudai fortepijonui / Four Preludes for Piano 04:59
Jurgis Bialobžeskis (fortepijonas / piano)
13-15 Trys Ramutės Skučaitės eilėraščiai / Three Poems of Ramutė Skučaitė
13 Kai rugiai pradės byreti... / When Rye Will Start to Fall... 02:58
14 Akmuo / Stone 01:50
15 Žiedas / The Wedding Ring 02:40
16 Prie paminklo / At the Monument 05:05
Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis / Lithuanian Chamber Orchestra, conductor Saulius Sondeckis
17 Einant su tavo vardu / Walking With Your Name 02:52
Virgilijus Noreika (tenoras), Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis / Virgilijus Noreika (tenor), Lithuanian Chamber Orchestra, conductor Saulius Sondeckis
18 Vaikystė / Childhood 01:23
Virgilius Noreika (tenoras), Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis / Virgilijus Noreika (tenor), Lithuanian Chamber Orchestra, conductor Saulius Sondeckis
19-21 Trys publicistiniai monologai / Three Journalistic Monologues
19 Dar neskaičiuoju / I Still Don't Count 01:57
20 Nuosprendis / Judgement 01:28
21 Gyvenimas gražus paprastumu / Life Is Beautiful In Its Simplicity 03:52
Vladimiras Prudnikovas (bosas / bass), Rimvydas Žigaitis (fortepijonas / piano)
22 Per Vilniaus miestą / Through the City of Vilnius 03:13
Ansamblis "Nerija", vadovas Romas Bieliauskas / Ensemble "Nerija", leader Romas Bieliauskas
23 Baltos akacijos / White Acacias 03:13
RTV lengvosios muzikos orchestras, dirigentas Rimvydas Racevičius / Light music orchestra of the Lithuanian Radio and Television, conductor Rimvydas Racevičius
24 Pavasarinės nuotaikos / Spring Moods 07:39
RTV liaudies muzikos orkestras, dirigentas Romualdas Apanavičius / Folk music orchestra of the Lithuanian Radio and Television, conductor Romualdas Apanavičius