Bronius Kutavičius Oratorijos

Image

33 Records

1997

33CD006

1-6 Paskutinės pagonių apeigos / The Last Pagan Rites
1 Atėjimas / Entrance
2 Žioge žaliasai / Oh You Green Grasshopper
3 Medvėgalio pagarbinimas / Celebration of the Medvėgalis - Hill
4 Gyvatės užkeikimas / Incantation of the Serpent
5 Ąžuolo pagarbinimas / Celebration of the Oak-tree
6 Išėjimas / Exit
M.K.Čiurlionio menų gimnazijos choras, dirigentas R.Gražinis, G.Skerytė - sopranas, L.Digrys - vargonai, M.Budzinauskas, L.Dakinevičius, L.Gadeikis, M.Pupeikis - valtornos
7-8 Iš Jotvingių akmens / From the Jatvingian Stone
7 I 7'05
8 II 11'12
9-14 Pasaulio medis / The Tree of Earth
9 Šaknys. Kamienas I / Roots. Stem I
10 Kamienas II / Stem II
11 Šakos I / Branches I
12 Šakos II / Branches II
13 Viršūnė / Treetop
14 Epilogas / Epilogue
Kauno valst. choras, Naujosios muzikos ansamblis, dirigentas Juozas Domarkas