Vėrinys

Image

LMIPCCD 005

65'36

1 Giedrius Puskunigis Aštuntasis sonetas (1993) 7'10
E.Bagdonaitė (sopranas), I.Jankaitis (bosas), L.Mockūnas (saksofonas), S.Žvirblis (trimitas), J.Taločka (trombonas), kamerinis choras "Brevis", D.Balsys (dirigentas)
2 Nomeda Valančiūtė Circulus vitiosus (1993) 9'33
Ansamblis "Ex tempore"
3 Onutė Narbutaitė Vėrinys (1995) 18'26
Ansamblis "Ex tempore"
4 Vidmantas Bartulis O, brangioji (1994) 11'54
Kauno styginių kvartetas
5 Algirdas Martinaitis Arma Christi (1996) 18'07