Kauno styginių kvartetas

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Karolina Beinarytė-Palekauskienė (1-as smuikas)
Dalia Terminaitė (2-as smuikas)
Eglė Lapinskė (altas)
Saulius Bartulis (violončelė)

 

Kauno styginių kvartetas yra vienas svarbiausių klasikinės muzikos ansamblių Kaune. Miesto taryba kvartetą remia nuo 1988 metų. Per daugiau nei 30 gyvavimo metų ansamblis surengė virš 2000 koncertų visoje eilėje salių ir festivalių Lietuvoje, reprezentavo aukštą Lietuvos kamerinio muzikavimo kultūrą užsienyje (Suomijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Argentinoje, Čilėje, Danijoje, Ukrainoje).

Per tris dešimtmečius kvartetas savo repertuare sukaupė daugiau kaip 300 kūrinių – nuo klasikų bei XIX ir XX a. kompozitorių iki šiuolaikinių opusų. Kauno styginių kvartetas yra atlikęs daugybę lietuvių autorių, o ypač kauniečių kompozitorių su kuriais bendradarbiauja jau daugelį metų, kūrinių premjerų. 2008 m. už šiuolaikinės muzikos populiarinimą Kauno styginių kvartetui įteiktas metų apdovanojimas “Tikra muzika”, 2009 m. už lietuvių kompozitorių muzikos propagavimą Lietuvoje ir užsienyje ansamblis paskelbtas “Įsimintiniausiu Kauno kūrybiniu kolektyvu”, o 2012 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui kvartetui paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės premija.

Kauno styginių kvartetas nuolat kviečiamas įrašyti muziką filmams ir teatro spektakliams. Ansamblis yra įgrojęs daug kūrinių Lietuvos nacionalinio radijo fondui, išleidęs 13 kompaktinių plokštelių.

Korngold Fortepijoninis kvintetas E-dur, Op 15, I dalis

Daumantas Kirilauskas (fortepijonas)

Algimantas Kubiliūnas Penkios pjesės

Festivalis Iš Arti 2008

Justė Janulytė ARIA I 4 styginiams

„...Kauno styginių kvartetas yra puikiai derantis vienalytis kūnas... Galingas ir aštrus atlikimas sukėlė norą išgirsti tai vėl ir vėl... ši muzika akivaizdžiai teka visų kvarteto narių kraujyje – jų visiškas atsidavimas rodė, jog kitų kūrinių atlikimai bus tokie pat puikūs... Schubertas buvo atliktas puikiai... pirmas smuikas kartais, atrodė, net sklendė virš debesų...“

13 03 15 – Gloucester Citizen (Jungtinė Karalystė)

„…Kauno styginių kvartetas man buvo didelis atradimas. Tai tokio profesionalumo, tokio stilistinio išprusimo ansamblis, kad drąsiai jį pavadinčiau geriausiu Lietuvos kvartetu...“

11 07 15 – Lietuvos radijas

„…Kauno kvartetas įstabiai pagriežė Brahmso kvartetą op. 51 Nr. 1 c-moll. Šie muzikantai jau ne pirmus metus įrodo aukščiausią meistriškumą, darnų ansambliškumą ir XIX a.  muzikos stilistinį išmanymą... Na, o ypatingą kvarteto muzikavimo retoriką didžia dalimi lemia pirmuoju smuiku griežiančios Karolinos Beinarytės intuicija ir impulsyvumas...“

11 07 22 – Septynios meno dienos

„...Atmintyje iškyla ir šios vasaros kaitroje įvykęs koncertas, įmagnetinęs Nidos evangelikų liuteronų bažnytėlėje susirinkusią publiką. Kauno kvartetas - Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, Eglė Karžinauskaitė, Saulius Bartulis - drauge su Dovile Sauspreikšaityte ir Edmundu Kulikausku tąsyk pagriežė Arnoldo Schoenbergo opuso „Pragiedrėjusi naktis“ originalią versiją... Skambėjo ypač darnus, plastiškas, įtaigus šešių stygininkų ansamblis, virš materijos pakylėjęs sudėtingą muzikinę partitūrą, regis, tiesiog jiems sukomponuotą. Betgi tokios mintys piršosi ir klausant kauniečių griežiamo Grażynos Bacewicz Ketvirtojo styginių kvarteto, R. Schumanno Kvinteto Es-dur, op. 44 (drauge su pianistu Jurgiu Karnavičium). Gebėjimas nepasiduoti interpretacinėms klišėms, labai gyvai alsuoti, kiekvienai partitūrai suteikti iš nuoširdžios pasisakymo reikmės gimusią vis kitokią interpretacinę idėją - manding tai Kauno kvarteto gyvybingumą ir ypatingą muzikalumą paliudijantys bruožai. O šis kvartetas jau beįžengiantis į 30-uosius gyvavimo metus. Stebėtina savybė - iš patirties vis semtis atsinaujinimo ir gyvybės dovanų...“

10 12 24 – Septynios meno dienos

„...išklausiusi jų kartu su J.Karnavičiumi atliktą R.Schumanno fortepijoninį kvintetą Es-dur, op. 44, Gražinos Bacewicz kvartetą Nr.4 bei minėtąjį Schoenbergo opusą, galėčiau pritarti prieš festivalį kolegos išsakytai minčiai – Kauno kvartetas šiuo metu yra geriausias, profesionaliausias, gyvybingiausias ir paveikiausias styginių kvartetas Lietuvoje.“

10 09 17 – Literatūra ir menas

„...Nauja programa paženklinta ypatinga ansamblio branda, virtuoziškumu, susiklausymu, jautriomis interpretacijomis. Nenuostabu, kad Kaune kuriantys autoriai šiam kolektyvui patiki atlikti savo kūrinius, dedikuoja opusus.“

09 07 02 – Nemunas

„...Kauno kvartetas yra aukšto Europos lygio ansamblis. Kaunas juo drąsiai reprezentuojasi kaip lygiavertis Europos kultūros darinys. Faktas, kad tokio aukšto lygio meninis kolektyvas gyvuoja Kaune, o ne sostinėje, yra nepaprastai svarbus mūsų kultūrinei savimonei, turime vilties gyventi be kultūrinės provincijos.“

09 04 02 – Nemunas

„...išskirčiau Kauno kvartetui dedikuotą Justės Janulytės „Aria I“ – subtilią, vedžiojančią klausytoją po klaidžius melodinius labirintus; intelektualų ir konstruktyvų Daivos Rokaitės kvartetą „Soli“, taip pat V. Bartulio kvintetą styginiams ir akordeonui, kur suskambo mažiau citatų ir inspiracijų, o daugiau paties Bartulio. Solidi ir sudėtinga programa, negaliu nesutikti su vieno autorių, Vlado Švedo, mintimi: „... partijos sudėtingos, reikalaujančios aukšto atlikėjų meistriškumo ir brandos.“

08 12 04 – Nemunas

„...ketvertas stygininkų (Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė (smuikai), Eglė Karžinauskaitė (altas), Saulius Bartulis (violončelė) muzikavo jautriai, tiksliai, aktyviai. ...Naujai suskambo antrasis V. Bartulio Styginių kvartetas „Psalmės“ – atlikėjai ryškiai „perskaitė“ šio kūrinio emocinį kodą, leido giliau pajusti žmogiškųjų akimirkų unikalumą ir trapumą...“

08 10 15 – Nemunas

„...kad ir ką jie grotų, visur randa jautrų, labai nuoširdų santykį su muzika. O ir klausytojas sunkiai paaiškinamu būdu jaučia, kad jiems labai svarbu, ar jis deramai viską išgirs. Gal tai interpretaciją suartina su juvelyro menu?“

08 07 25 – Septynios meno dienos

„...ansamblis visapusis, spalvingas, atviras naujovėms, ištikimas klasikai. Ne tik repertuaro įvairovė, virtuoziškumas ar laimėtų konkursų diplomai rodo muzikinę brandą. Pasiklausius šio kvarteto įsitikini, kad yra dar keli akivaizdžiai nematomi kriterijai: įsiklausymas į kitą, subtilus, nebylus „bendradarbiavimas“, sinchroniškumas. Kvarteto stygininkų atlikimas kruopštus, atrodo, kad kiekviena frazė ar nata yra globojama, apipinta dėmesio ir įtaukiama į bendrą visumą. Nieko nepraleidžiama: pradedant „štrichais“ ir baigiant plačiu dinamikos diapazonu, temperamentu, kiekvienam kūriniui pritaikytu charakteriu.“

08 01 24 – Nemunas

„…Didelį įspūdį paliko bendra koncerto nuotaika, kai jautei tikrą, gryną kūrybą… ir puikiai atlikta... keturių stygininkų ir pianistės nugludinta iki smulkmenų, išjausta…“

07 10 26 – Kauno diena

„... Kauno styginių kvartetą į savo gaivalingo kūrybingumo lauką įtraukė pianistas Petras Geniušas. Kaip jie visi – Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, Dovilė Sauspreikšaitytė ir Saulius Bartulis – drauge su vidujai liepsningu ir kartu maksimaliai susitelkusiu, valingu pianistu įplieskė Dmitrijaus Šostakovičiaus Kvintetą g-moll! Dramatizmas, virtuoziškumas, ironija, nuoširdumas... Ir visur – stulbinančiai atvira kompozitoriaus mintis, loginės substancijos vienovė. Tokiam menui itin svarbi ekspresija, kaitri raiška. Tačiau ne tiek ir ne tik romantinė, kiek ekspresionistinė, įkvėpta kūrinio architektonikos. Nuostabu jį tarsi tik ką sukurtą išgirsti („išvysti“).“

06 07 28 – Literatūra ir menas

„...grojo Kauno kvartetas, nustebinęs labai aukštu atlikimo meistriškumu, puikiu ansambliu, intonaciniu tikslumu... Keturi puikūs savo instrumentų virtuozai “susiliejo” į nuostabų ansamblį, griežė puikiai, nepriekaištingai jausdami kiekvieno kompozitoriaus kūrinio stilistikos savitumus, įtikinamai interpretavo...“

04 10 27– Klaipėda

„Kauno styginių kvartetas atliko V.Barkausko opusą "Vasara 2004. Nida". Įtraukiančiai medituojamas akimirkos grožis, trapumas, šviesos ir švelnių šešėlių kaita...“

04 07 30 – Literatūra ir menas

„...mūsų mieste pasirodė nepaprastas styginių kvartetas iš Lietuvos. Jis susilaukė publikos ovacijų...mums pasisekė pasimėgauti nuostabiu koncertu, kuriame Kauno kvartetas demonstravo aukštą profesionalumą ir sceninį meistriškumą.“

04 05 07 – La Capital (Argentina)

„Kompozitorius Algimantas Kubiliūnas dedikavo Kauno styginių kvartetui savo trečiąjį styginių kvartetą, išreikšdamas padėką šiam kolektyvui už nuoširdumą atliekant naujus kūrinius... Puantilistiniai smuikų ir alto segmentai, palaikomi ostinatinio violončelės boso, sklandė tarsi vienatvės atodūsiai, antroje dalyje susiliedami į dramatišką garsų vertikalę.“

03 12 – Muzikos barai

„Kauno kvartetas puikiai perteikė G.Kuprevičiaus styginių kvarteto “Vasaros naktis su Naujaliu” nuotaiką, pagriežęs kūrinį žaviai, stilingai, tarsi vienu atsikvėpimu.“

02 11 29 – Septynios meno dienos

„Kartu su prof A.Budriu Kauno styginių kvartetas griežė W.A.Mozarto Kvintetą klarnetui,
dviem smuikams, altui ir violončelei op. 108. Stilingas, raiškus skambesys, labai
apgalvota dramaturginė linija, virtuoziškumas - epitetai, kuriais apibūdinčiau ansamblio ir
solisto muzikavimą.“

02 09 – Muzikos barai

„Suokos" iššifruotos Kaune. Nustebino puiki kūrinio interpretacija" - konstatavo F.Bajoras, anksčiau turėjęs priekaištų Silezijos kvartetui iš Lenkijos, kuriam dedikuotas šis opusas.“

00 11 21 – Lietuvos rytas

„Tiesiog stebiesi kvarteto muzikantų entuziazmu, siekiu išlaikyti aukštą meninį lygį. Skirtingoms epochoms atstovaujantys kvartetai kiekvienas įgavo savo veidą. Grakštų ir galantišką W.A.Mozartą keitė dainingas F.Schubertas, o V.Bartulio "Psalmės" pasižymėjo ypatinga rimtimi, subtiliu pokalbiu tarp kvarteto dalyvių, kur kiekvienas yra atidžiai išklausomas.“

00 11  –  Muzikos barai

„Muzikai griežė kaip vienminčiai, pasitelkdami visas savo arsenalo priemones gerai apgalvotam ir išjaustam meniniam tikslui. Gilus muzikos suvokimas, gebėjimas jį perteikti ženklino visą programą.“

00 10 03 – Lietuvos rytas

„Muzikai klausytojus įtikino, kad darbas, talentas ir individualybių consensus omnium duoda puikių rezultatų  –  išgirdome stilingą, ekspresyvią, tarsi vienu instrumentu sugrotą muziką.“

00 06 24 – Kauno diena

„Keturi entuziastingi jaunieji menininkai  su stebinančia meditatyvine ir gilia raiška pristatė savo šalies viduriniosios kartos kompozitorius.“

99 11 10 – Cottbuser Rundschau (Vokietija)

„Man imponuoja šio kolektyvo pastangos išlaikyti rimtojo meno “ambasadorių“ Kaune poziciją. Išskirčiau F.Schuberto kvarteto atlikimą: labai apgalvota dramaturginė linija, nušlifuotos detalės ir efektingas pateikimas.“

98 08 21 –  Kauno diena, muzikologė dr. O.Narbutienė

„Bravo! Nuostabiai subalansuotas virtuoziškumas ir ekspresija. Stilingas čia girdėtų Kauno kvarteto kūrinių atlikimas sąlygojo neabejotiną koncerto sėkmę.“

98 07 03 – Tonsbergs Blad (Norvegija)

„Su meistriška J.Haydno F.Schuberto, V.Bartulio, M.Ravelio ir kitų kompozitorių kūrinių interpretacija Kauno kvartetas atskleidė ir pabrėžė aukštą Baltijos šalių muzikinės kultūros lygį.“

93 09 13 – Märkische Oderzeitung (Vokietija)

„Jauni kvarteto muzikantai padarė didelį įspūdį ne tik savo techniniais sugebėjimais. Nustebino ir jų grojimo maniera – ryškus atsidavimas muzikai, puikus disciplinuotas skambesys. Kūrinių atlikimui būdingas įsijautimas ir didelė išraiškos jėga.“

92 08 24 – Der Neue Tag (Vokietija)