LP Vytautas Barkauskas

Image

Melodija

33D-027058

1 Pusė / Side 1
1 Partita smuikui solo
A. Livontas
2 Variacijos dviem fortepijonams
L. Grybauskienė ir K. Grybauskas
3 Ekspresyvios struktūros
Lietuvos Radijo ir televizijos orkestras, dirigentas J. Vadauskas
2 Pusė / Side 2
1 Žodis revoliucijai, kantata-poema
A. Rosenas (skaitovas), Vyrų choras "Varpas", Lietuvos TSR Valst. filharmonijos simfoninis orkstras, dirigentas J. Domarkas
2-6 Poezija, ciklas fortepijonui
1 Andante
2 Allegretto
3 Moderato
4 Allegro ben ritmico
5 Andante
E. Elinaitė