Balys Dvarionas Kūriniai fortepijonui / Piano Works

Image

Vilniaus plokštelių studija / Vilnius Recording Studio

1997

VSCD - 023

1-8 Mažoji siuita / Little Suite
1 Preliudas a-moll / Prelude in A minor 1:07
2 Valsas a-moll / Waltz in A minor 2:07
3 Malūnėlis / The Windmill 0:35
4 Valsas g-moll / Waltz in G minor 1:34
5 Mažoji rapsodija / Little Rhapsody 2:42
6 Tema su variacijomis / Theme and Variations 3:29
7 Noktiurnas c-moll / Nocturne in C minor 2:42
8 Šokis / Dance 2:42
9-13 Iš Žiemos eskizų / From the Winter Sketches
9 Pirmosios snaigės / The First Snowflakes 2:59
10 Su rogutėm nuo kalniuko / Down the Hill in a Sleigh 1:24
11 Apsnigtas miškas / Snow-Covered Forest 4:39
12 Senio besmegenio susimąstymas / A Thoughful Snowman 2:04
13 Paukšteliai žiemą / Birds in Winter 2:28
14 Pjesės / Pieces
14 Noktiurnas fis-moll / Nocturne in F sharp minor 3:35
15 Valsas ekspromtas / Waltz Impromptu 1:51
16 Pėdos / Footsteps 2:30
17 Preliudas B-dur / Prelude in B flat major 1:04
18 Liūdesys / Sorrow 2:55
19 Legenda / A Legend 3:18
20-21 Mikropreliudai / Micropreludes
20 23163 1:11
21 514287 1:28
Aldona Dvarionaitė - fortepijonas / piano
22 Pjesės / Pieces
22 Sonatina gis-moll / Sonatina in G sharp minor 5:44
23 Nendrės / Reeds 2:10
24 Humoreska d-moll / Humoresque in D minor 1:09
25 Lopšinė / Lullaby 1:54
26 Etiudas / Etude 2:23
27 Prie senos varpinės / By the Old Belfry 1:54
28 Impromtu 4:53
29 Menuetas h-moll / Minuet in B minor 3:11
30 Šokis / Dance 1:54
Justas Dvarionas - fortepijonas / piano