Lietuvių muzikos menas

Image

Bankas Hermis

1-3 Julius Juzeliūnas - Melika
1 Linagauda 6'16
2 Judabra 6'02
3 Sadula 6'23
4-6 0svaldas Balakauskas - A Lot Of Half Opened Wells
4 Autumn Of Thistles 1'39
5 You Don't Know 3'30
6 Lost In The Desert 2'34
7-11 Bronius Kutavičius - The Lamb's Foot Prints
7 Lithuanian 1'25
8 Lamb's Foot Prints 1'19
9 Gothic 2'04
10 Brothers Plowed 0'45
11 Seaside Song 1'50
12 Vytautas Laurušas - Concerto Grosso 8'02
Judita Leitaitė - soprano - 1-12. Vytautas Pilibavičius - trombone - 1-12. Edmundas Kulikauskas - cello - 1. Arūnas Dikčius - piano - 1-11. Balys Vaitkus - organ -12.