Dainuoja Judita Leitaitė

Image

Lietuvos muzikų sąjunga

2019

LMSMBCD - 124

60:20

1 Antanas Kačanauskas Harmonizuota liet. l. daina "Kad aš našlaitėlė" 3:47
2 Valerij Gavrilin Vokalinis ciklas "Senojo albumo lapeliai"
2 Vakarėlis (A. Šulginos ž.) 2:41
3 Mėnulio šviesa apgirtę liepos (H. Heine's ž.) 2:09
4 Švelnumas širdy (A. Šulginos ž.) 1:29
5 Nei taip, nei ne (V. Gavrilino ž.) 3:12
6 Ak, mano mielas Augustinai (Vokiečių liaudies dainos ž.) 2:19
7 Kai mane mylėjai (A. Šulginos ž.) 3:26
8 Iki pasimatymo (V. Gavrilino ž.) 2:31
9 Vakarėlis (A. Šulginos ž.) 2:39
Atlieka Judita Leitaitė (mecosopranas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)
10 Sergej Rachmaninov "Vokalizas" 5:42
Atlieka Paulina Daukšytė (smuikas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)
11 Anatolijus Šenderovas "Dvi Sulamitos giesmės" 11:07
Tekstai iš Senojo Testamento Giesmių giesmės hebrajų kalba
Atlieka Judita Leitaitė (mecosopranas), Anatolijus Šenderovas (fortepijonas)
12 Giedrius Kuprevičius Preliudas M.K. Čiurlionio atminimui 4:03
Atlieka Paulina Daukšytė (smuikas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)
13 Giulio Caccini "Ave Maria" 4:45
14 Gintautas Abarius "Aleliuja" 4:34
15 Vaida Striaupaitė-Beinarienė "Ugnelė" 5:27
Atlieka Judita Leitaitė (mecosopranas), Paulina Daukšytė (smuikas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)
Choras Šv. Pranciškaus paukšteliai, diriguoja Rita Kraucevičiūtė