Vaclovas Daunoras

Image

Lietuvos muzikų sąjunga

2014

LMSMBCD - 104, 105

CD I - 74:43, CD II - 77:39

CD I
Operų arijos / Arias from Operas
1 G. Rossini La calunnia è un venticello (Don Bazilijaus arija, „Sevilijos kirpėjas“ / Don Basilio, Il barbiere di Siviglia 3:36
2 G. Verdi Ella giammai m’amò (Pilypo arija, „Don Karlas“ / Filippo, Don Carlos) 7:14
3 G. Verdi Vieni, o Levita!...Tu sul labbro (Zacharijo arija, „Nabukas“ / Zaccaria, Nabucco) 3:49
4 G. Verdi A te l’estremo addio, palagio altero (Fiesko rečitatyvas ir romansas, „Simonas Bokanegra“ / Fiesco, Simon Boccanegra) 4:21
5 Ch. Gounod Vous qui faites l’endormie (Mefistofelio serenada, „Faustas“, Mephisto, Faust) 2:52
6 Ch. Gounod Le veau d’or (Mefistofelio kupletai, „Faustas“, lietuvių k. / Mephisto, Faust) 2:01
7 G. Meyerbeer Piff, Paff (Marselio daina, „Hugenotai“ / Marcel, Les Huguenots) 3:51
8 G. Bizet Votre toast (Eskamiljo kupletai, „Karmen“ / Escamillo, Carmen) 3:21
9 L. Delibes Nilakantos arija, „Lakme“ / Stances de Nilakantha, Lakmé 4:00
10 P. Čaikovskis Liubvy vse vozrosty pokorny (Gremino arija, „Eugenijus Oneginas“ / Prince Gremin, Eugene Onegin) 5:23
11 P. Čaikovskis Gospod’ moy, esli greshen ya... (Renė arija, „Jolanta“ / King René, Iolanta) 4:45
12 A. Borodinas Greshno tait (Galickio arija, „Kunigaikštis Igoris“ / Galitzky, Prince Igor) 4:06
13 N. Rimskis-Korsakovas Variagų svečio daina, „Sadko“ / Song Of The Viking Guest, Sadko 2:45
14 S. Rachmaninovas Senojo čigono pasakojimas, „Alekas“ / The Old Gypsy’s Tale, Aleko) 4:53
15 M. Musorgskis Karūnavimo scena, „Borisas Godunovas“ / Coronation scene, Boris Godunov 8:01
16 M. Musorgskis Dostig ya vysshei vlasti (Boriso monologas, „Borisas Godunovas“ / King Boris, Boris Godunov 6:18
17 M. Musorgskis Uf, tiazhelo! Daj duh Perevedu! (Boriso pamišimo scena, „Borisas Godunovas“ / Boris mad scene, Boris Godunov 2:44
ATLIKĖJAI / PERFORMERS: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras / Lithuanian National Opera and Ballet Orchestra, dirigentas / conductor: Jonas Aleksa (1, 15-18). Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras / Lithuanian National Symphony Orchestra, dirigentas / conductor: Juozas Domarkas (2-14)
CD II
Dainos / Songs
1 A. Raudonikis, M. Karčiauskas Kur skardžiabalsė upė Švėtė / Where Švėtė, the Reverberant River Is 4:50
2 St. Šimkus, P. Vaičaitis Kur bakūžė Samanota / Where the Hut Mossy 2:36
3 Lietuvių l. daina, harm. / Folk song arranged by Stasys Šimkus / Anoj pusėj Dunojėlio / Beyond the Danube 2:09
4 V. Jurgutis, V. Šimkus Kareivio laiškai. I Tylos nėra / Soldier’ Letters. I There is No Silence 1:46
5 V. Jurgutis, V. Šimkus Kareivio laiškai. II Pasikalbėjimas su priešo kaukole / Soldier‘s Letters. II Conversation with the Skull of the Enemy 2:40
6 V. Jurgutis, V. Šimkus Kareivio laiškai. III Laiškas vaikui / Soldier‘s Letters. III Letter to the Child 2:58
7 V. Jurgutis, V. Šimkus Kareivio laiškai. IV Tu gyventi turėjai, V Nebaigtas laiškas / Soldier‘s Letters IV You Wanted to Live, V Unfinished Letter 3:09
8 V. Jurgutis, V. Šimkus Kareivio laiškai. VI Kareiviai grįžta į namus, VII Finalas / Soldier‘s Letters. VI Soldiers Return Home, VII Finale 5:45
9 R. Žigaitis Oi tu sakal / Oh You, the Falcon 2:19
10 A. Caldara Come raggio di sol 3:23
11 L. van Beethoven, G. Carpani In questa tomba 2:46
12 F. P. Tosti, G. D’Annunzio A Vucchella 2:35
13 J. Massenet, L. Gallet Elegija / Elegy 2:34
14 M. Glinka, N. Kukolnik Abejonė / Doubt 4:35
15 C. A. Bixio, aranž. / arranged by J. Cechanovičius La strada nel bosco 2:10
16 S. Gambardella, G. Ottaviano, aranž. / arranged by J. Cechanovičius O Marenariello 3:43
17 G. de Hardelot, aranž. / arranged by T. Leiburas Because 2:27
18 Norvegų l. daina, aranž. / Norvegian Folk Song, arranged by G. Meller (lietuviškas tekstas / Lithuanian text by A. Žemaitis Gimtinė / My Homeland 3:11
19 Tradicinė, aranž. / traditional, arranged by P. Vaičekonis Mano ranča / My Ranch 4:20
20 A. Raudonikis, V. Bložė Klouno daina / Clown‘s Song 3:44
21 A. Raudonikis, A. Guščinas Kapitonas / The Skipper 3:50
22 A. Raudonikis, P. Raščius Su banga melsva / With the Bluish Wave 3:27
23 A. Raudonikis, E. Selelionis Meilės elegija / Elegy of Love 2:56
24 A. Raudonikis, J. Strielkūnas Kur balti keliai (iš TV filmo „Čia mūsų namai”) / Where the White Rouds (from Here Is Our Home, TV movie 2:49
ATLIKĖJAI / PERFORMERS: LRT liaudies muzikos orkestras / LRT Folk Orchestra, dirigentas / conductor: R. Apanavičius (1). Lietuvos kamerinis orkestras / Lithuanian Chamber Orchestra, dirigentas / conductor: S. Sondeckis (2, 3,11). Dirigentas / Conductor: J. Domarkas (14). G. Ručytė-Landsbergienė – fortepijonas / piano (4-8). Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro mušamųjų grupė / Percussion Section of the Lithuanian National Symphony Orchestra, dirigentas / conductor: J. Domarkas (4-8). R. Bekionis – fortepijonas / piano (9,12,13). G. Trinkūnas – fortepijonas / piano (10). S. Sondeckienė – violončelė / cello (13). LRT lengvosios muzikos orkestras / LRT Light Music Orchestra, dirigentas / conductor: A. Končius (5-17, 20-24). LRT vyrų oktetas / LRT Men Octet, vadovas / leader: P. Vaičekonis, P. Jaraminas fortepijonas / piano, Z. Žukas - kontrabosas / double bass, J. Mašanauskas - mušamieji / percussion (18, 19)