Jauna muzika ... Iš pagarbos M K Č

Image

Jauna muzika

2012

JM CD 003

57:15

1 Gintautas Venislovas Nodus. MKČ 8:49
2 Jurijus Kalcas Siuita M. K. Čiurlionio kūrinių temomis 6:38
3 Jurgita Mieželytė Siuntė mane močiutė 4:17
4 Algirdas Martinaitis MKČ 6:56
5 Vaclovs Augustinas Sutems... (Kur aš pernakvosiu?) 4:07
6 Vidmantas Bartulis Saulutė šviesioji 6:05
7 Raimundas Martinkėnas Aušrelė 5:45
8 Zita Bružaitė Ar vėjai pūtė 2:52
9 Giedrius Svilainis Kodėl... 5:40
10 Donatas Zakaras Laiškai Sofijai 6:06
Jauna muzika, Aistė Bružaitė (kanklininkė / kanklės player, 4, 6), Gediminas Storpirštis (skaitovas / narrator 1, 9), Vaclovas Augustinas (dirigentas / conductor)