Algirdas Martinaitis. Pieta

Image

Bonifa

0180

1 TRISTIS EST ANIMA MEA... (Mano siela mirtinai nuliūdus) 9'04
2 PATER MI... (Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė" 6'27
3 VIGILATE ET ORATE... (Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą) 8'13
4 ECCE APPROPINQUAVIT HORA... (Štai atėjo valanda, kai Žmogaus Sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas) 8'06
5 CRUCIFIGATUR! (Ant kryžiaus jį!) 7'53
6 VIGILIA. (Budėkite ir melskitės, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats...). (Štai aš stoviu prie angos ir budžiu...) 9'33
7 INVOCATIO. (Štai jis ateina su debesimis, ir išvys jį kiekviena akis...) 4'30
Sopranui, baritonui, dviems chorams, simfoniniam orkestrui (1998)
Regina MACIŪTĖ (sopranas) Vytautas JUOZAPAITIS (baritonas) Petras VYŠNIAUSKAS (saksofonas) Jan MAKSIMOV1Č (saksofonas) Danielius PRASPAUAUSKAS (saksofonas) Jūratė BUNDZAITĖ (vagonai)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS, meno vadovas ir vyr. dirigentas - Petras BINGELIS CHORAS "AIDIJA" choro vadovas ir dirigentas — Romas GRAŽINIS LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS dirigentas- Robertas ŠERVENlKAS