Vaivora Liaudies instrumentų ansamblis / Lithuanian National Instrument Group

Image

1 E. Balsys Scherzo 4:56
2 B. Budriūnas Tykiai, tykiai Nemunėlis teka / Quietly, Quietly the Nemunas is Flowing 3:37
3 J. Tallat-Kelpša Ne margi sakalėliai / Not Speckled Falcons 1:35
4 B. Dvarionas Dalios arija iš operos "Dalia" / Dalia's aria from the opera "Dalia" 3:16
5-7 A. Bražinskas Trys šokiai / Three Dances
5 Nr. 1 2:49
6 Nr. 2 2:27
7 Nr. 3 3:11
8-9 V. Juozapaitis Dvi elegijos / Two Elegies
8 Praeina žmogus pro gyvenimą / Man Goes Through Life 5:17
9 Saulė išnyra iš tamsos / The Sun Emerges from Darkness 2:42
10 V. Juozapaitis Sakmė "Vary varo" / Saga "Vary Varo" 5:21
11 A. Žigaitytė Barcarolle 5:31
12 F. Latėnas Samba Lacrimarum 8:37
13 J. Juozapaitis Gervės / Cranes 5:14
14 J. Juozapaitis Pazarė / Before Dawn 3:20
15 J. Juozapaitis Vokalinis ciklas "Medžių tyla" / Vocal Cycle Silence of Trees 11:55
Vaivora: Lina Naikelienė (I kanklės), Aistė Bružaitė (II kanklės), Aušrelė Juškevičienė (bosinės kanklės), Irmantas Andriūnas, Gediminas Beržonis, Algirdas jedemskij (birbynė, lamzdelis)
Solistės / Soloist: Irena Milkevičiūtė (2, 3, 4, 15), Joana Gedmintaitė (8, 9, 10), Vytautas Juozapaitis - sega (8, 9, 10)