Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblis. Vilnius University Chamber Music Ensemble

Image

1-4 Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766) "Harmoningasis koncertas" Nr. 2 B-dur / Concerto Armonico No. 2 in B flat major
1 Largo Andante
2 Da capella: Non presto
3 Largo affettuoso
4 Allegro moderato e staccato
5-7 Johann Sebastian Bach (1685-1750) Koncertas klavesinui ir styginiams D-dur, BWV 1054 / Concerto for harpsichord and strings in D major, BWV 1054
5 Allegro
6 Adagio e piano sempre
7 Allegro
8-11 Georg Philipp Telemann (1681-1767) Koncertas dviems fleitoms, styginiams ir žymėtiniam bosui a-moll, TWV 52:a2 / Concerto for two flutes, strings and basso continuo in A minor
8 Gravement
9 Vistement
10 Largement
11 Vivement
12-19 Anonimas / Anonymous ( ~1732/53) "Tylėkite, nė žodžio... (kita kavos kantata)" sopranui, tenorui, bosui, styginiams ir žymėtiniam bosui / Be silent, not a word... (The other Coffe-cantata) for soprano, tenor, bass, strings and basso continuo
12 Allegro. Andante: "Tylėkite, nė žodžio..." / "Be silent, not a word..."
13 Aria: "Nerūpestingi vaikai" / "Children oftentimes are headaches"
14 Recitativo: "Nepaklusnusis vaike" / "You naughty child, you naughty Lizzie"
15 Aria: "Saldžiausia iš palaimų" / "Hail, thou most precious of blisses"
16 Recitativo: "Kai kavą pamatau" / "If I seecoffee here about"
17 Aria: "Esat užsispyrėlės, merginos" / Maidens, you are all pig-headed"
18 Recitativo: "Klausyk, ką tėvas sako" / "Now listen to your Father talk"
19 Arija: "Džiugi diena" / "Happy day"
20-24 Georg Friedrich Handel (1685-1759) Siuita trimitui, styginiams ir žymėtiniam bosui D-dur, HWV 341 / Suite for trumpet, strings and basso continuo in D major, HWV 341
20 Overture
21 Allegro (Gigue)
22 Aire (Menuetto)
23 March (Bourree)
24 March
Meno vadovas ir dirigentas / Artistic Director and Conductor - Pulius Bernardas Koncė
Solistai / Soloists: Radvilė Bautronytė - klavesinas / harpsichord (5-7) Barbora Drąsutytė - fleita / flute (8-11) Rapolas Vedrickas - fleita / flute (8-11) Raminta Vaicekauskaitė - sopranas / soprano (12-19) Deividas Norvilas - tenoras / tenor (12-19) Ignas Misiūra - bosas / bass (12-19) Arvydas Barzinskas - trimitas / trumpet (20-24)