Juozas Gruodis Solo dainos

Image

Vilniaus plokštelių studija

1998

VSCD - 037

1 Putins augo, liaudies daina 0'58
2 Šią naktelę, liaudies daina 1'00
3 Burtai, Maironis 1'30
4 Visur tyla, L.Gira 3'23
5 Mylėk, A.Jakštas 1'33
6 Jūra ir mergos, K.Jurgelionis 1'32
7 Ko čia taip ilgu, K. Binkis 4'40
8 Aguonėlės, K. Binkis 0'51
9 Rugiagėlės, K. Binkis 2'00
10 Vėjavaikis, K. Binkis 2'20
11 Pavasario naktis Berlyne, K. Binkis 5'16
12 Aš svajoju svajonėlę, P.Būdvytis 2'22
13 Rudens tylumoj, P.Būdvytis 1'57
14 Atgimstant, P.Būdvytis 2'05
15 Dainius, E.Žalinkevičaitė 2'30
16 Amžinas keleivi, S.Nėris 2'04
17 Diemedžiu žydėsiu, S.Nėris 1'37
18 Alyvos, S.Nėris 1'25
19 Žemė kėlė žolę, liaudies daina 2'03
20 Oi, ant kalno, liaudies daina 2'19
Algirdas Janutas - tenoras, Gražina Ručytė-Landsbergienė - fortepijonas