Vytautas Juozapaitis ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius / Vytautas Juozapaitis and the Lithuanian State Symphony Orchestra. Conductor Gintaras Rinkevičius

Image

1 W.A. Mozart Don Giovanni arija iš operos „Don Giovanni“ / Don Giovanni’s aria from “Don Giovanni”
2 W.A. Mozart Don Giovanni kanconeta iš operos „Don Giovanni“ / Don Giovanni’s canzonetta from “Don Giovanni”
3 G. Rossini Figaro arija iš operos „Sevilijos kirpėjas“ / Figaro’s aria from “The Barber of Seville“
4 C. Gounod Valentino kavatina iš operos „Faustas“ / Valentin’s cavatina from “Faust”
5 G. Bizet Escamillo kupletai iš operos „Karmen“ / Escamillo’s couplets from “Carmen”
6 P. Tchaikovsky Onegino arija iš operos „Eugenijus Oneginas“ /Onegin’s aria from “Eugene Onegin”
7 P. Tchaikovsky Jeletskio arija iš operos „Pikų dama“ / Yeletsky’s aria from “Queen of Spades”
8 V. Klova Ūdrio daina iš operos „Pilėnai“ / Ūdry’s song from “Pilėnai”
9 G. Verdi Rigoleto arija iš operos „Rigoletas“ / Rigoletto’s aria from “Rigoletto”
10 G. Verdi Germonto arija iš operos „Traviata“ / Germont’s aria from “La Traviata”
11 R. Wagner Wolframo daina iš operos „Tannhäuser“ / Wolfram’s song from “Tannhäuser”
12 G. Verdi Don Karlo arija iš operos „Likimo galia“ / Don Karlo’s aria from “La forza del destino”
13 G. Verdi Renato arija iš operos „Kaukių balius“ / Renato’s aria from “Un ballo in maschera”
14 G. Verdi Rodrigo di Posos arija iš operos „Don Karlas“ / Rodrigo di Posa’s aria from “Don Carlos”