Window to Lithuania. Selected Lithuanian Chamber Music Works

Image

Ars Lituanica

2015

A01

75:26

1 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Pastoralė VL 187 / Prelude 01:11
2 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Preliudas VL 188 / Prelude VL 188 01:01
3 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Preliudas VL 197 / Prelude VL 197 03:02
4 Stasys Vainiūnas. Fortepijoninis trio / Piano Trio - Antante molto - Allegro moderato 08:21
5 Stasys Vainiūnas. Fortepijoninis trio / Piano Trio - Andante 06:24
6 Stasys Vainiūnas.Fortepijoninis trio / Piano Trio - Allegro con brio 05:54
7 Balys Dvarionas. Žiemos eskizai - Pirmosios snaigės / Winter Sketches - The First Snowflakes 03:17
8 Balys Dvarionas. Žiemos eskizai - Seno besmegenio susimąstymas / Winter Sketches - The Thoughtful Snowman 01:49
9 Balys Dvarionas. Žiemos eskizai - Paukšteliai žiemą / Winter Sketches - Birds in Winter 02:21
10 Balys Dvarionas. Žiemos eskizai - Su rogutėm nuo kalniuko / Winter Sketches - Down the Hill on a Sledge 01:29
11 Vytautas Paltanavičius. Rapsodija violončelei solo / Rhapsody for Cello Solo 03:48
12 Vytautas Barkauskas. Partita smuikui solo / Partita for Violin Solo - Praeludium 00:53
13 Vytautas Barkauskas. Partita smuikui solo / Partita for Violin Solo - Scherzo 01:27
14 Vytautas Barkauskas.Partita smuikui solo / Partita for Violin Solo - Grave 02:22
15 Vytautas Barkauskas. Partita smuikui solo / Partita for Violin Solo - Toccata 01:22
16 Vytautas Barkauskas. Partita smuikui solo / Partita for Violin Solo - Postludium 01:23
17 Zita Bružaitė. Sonnet IV 07:01
18 Anatolijus Šenderovas. Giesmė ir šokis / Song and Dance 10:50
19 Loreta Narvilaitė. Pamatyk jūrą tolumoje / See the Sea in the Distance 08:10
20 Aleksandras Kačanauskas. Prie Nemunėlio (lietuvių liaudies daina) / By the River Nemunas (Lithuanian folk song) 03:06
Dalia Dėdinskaitė - smuikas / violin, Gleb Pyšniak - violončelė / cello, Gintaras Januševičius - fortepijonas / piano