Lietuvių liaudies dainos šiuolaikinės muzikos erdvėje / Lithuanian Folk Songs in the Realm of Contemporary Music

Image

Sambalsiai

2008

SMB-CD002

36:10

1 Per žalias girias (liaudies daina) / Through the Green Woods (folk song) 01:27
Veronika Povilionienė (vokalas / vocal)
2 Feliksas Bajoras. Užaugo berželis (liaudies daina) / The Birch Has Grown (folk song) 02:32
Gintarė Skerytė (vokalas / vocal), Mindaugas Radzevičius (fortepijonas / piano)
3 Feliksas Bajoras. Šių nakcelį (liaudies daina) / Tonight (folk song) 01:24
Gintarė Skerytė (vokalas / vocal), Mindaugas Radzevičius (fortepijonas / piano)
4 Feliksas Bajoras. Oi, dievuliau (liaudies daina) / Oh, My God (folk song) 02:19
Gintarė Skerytė (vokalas / vocal), Mindaugas Radzevičius (fortepijonas / piano)
5 Feliksas Bajoras. Tu, vyšnela (liaudies daina ) / You Cherry-tree (folk song) 00:53
Gintarė Skerytė (vokalas / vocal), Mindaugas Radzevičius (fortepijonas / piano)
6 Feliksas Bajoras. Pjesė Nr. 5 (iš ciklo "Pjesės smuikui ir fortepijonui") / Piece No. 5 (from the cycle "Pieces for Violin and Piano") 01:36
Kastytis Mikiška (aukštoji birbynė / soprano birbynė), Ingrida Spalinskaitė (kanklės)
7 Algirdas Klova. Visi medžiai jau išsprogo (liaudies daina) / All the Trees Have Bursted into Blossom (folk song) 04:54
Ingrida Spalinskaitė (kanklės), Darius Klišys (aukštoji birbynė, lamzdelis, kontrabosinė birbynė, skudučiai, kleketas, skrabalai / soprano birbynė, lamzdelis, double-bass birbynė, skudučiai, kleketas, skrabalai), "Kankleliai" (balsai / voices)
8 Algirdas Klova. Saldžios uogelės ant vyšnių (liaudies daina) / What a Sweetness of Cherry-Berries (folk song) 00:51
Ingrida Spalinskaitė (kanklės), Darius Klišys (lamzdelis), "Kankleliai" (balsai / vocals)
9 Algirdas Klova. Žalioj girioj stadalėlis (1) (liaudies daina) / Dogwood in the Green Forest (1) (folk song) 02:50
Ingrida Spalinskaitė (kanklės), Darius Klišys (aukštoji birbynė, lamzdelis, kontrabosinė birbynė), "Kankleliai" (balsai / vocals)
10 Algirdas Klova. Lietaus muzika / Rain Music 03:44
Ingrida Spalinskaitė (kanklės), Darius Klišys (aukštoji birbynė, lamzdelis, kontrabosinė birbynė), Žydruolė Mankauskaitė (vokalas / vocal)
11 Je dzvejus metelius (liaudies daina) / For Two Years Already 02:29
Veronika Povilionienė (vokalas / vocal)
12 Algirdas Klova. Vilioj pana sakalėlį (liaudies daina) / Maiden Tempts the Hawk (folk song) 02:44
Veronika Povilionienė (vokalas / vocal), Kastytis Mikiška (aukštoji birbynė / soprano birbynė), Darius Klišys (kontrabosinė birbynė / double-bass birbynė)
13 Algirdas Klova. Atein rudenėlis (liaudies daina) / Autumn Is Comming (folk song) 02:18
Veronika Povilionienė (vokalas / vocal), Kastytis Mikiška (aukštoji birbynė / soprano birbynė), Darius Klišys (kontrabosinė birbynė / double-bass birbynė)
14 Algirdas Klova. Žalioj girioj stadalėlis (2) (liaudies daina) / Dogwood in the Green Forest (2) (folk song) 02:53
Veronika Povilionienė (vokalas / vocal), Darius Klišys (kontrabosinė birbynė / double-bass birbynė), Ingrida Spalinskaitė (kanklės)
15 O kai aš buvau (liaudies daina) / When I Was (folk song) 03:06
Veronika Povilionienė (vokalas / vocal)