Giedrius Svilainis. Aukojimo šokis / Sacrifice dance

Image

Giedrius Svilainis

2012

2:34:53

CD I
1 О quam tristis (1994) 05:43
2 Laudate Dominum (1997) 05:15
3 Vox populi, vox Dei (2001) 03:35
4 Ave Maria (2003) 09:38
5 Stabat Mater (2002) 12:53
6 Et Resurexit (1994) 13:28
7 XIII psalmė / Psalm 13 (1994) 05:21
8 Lord, Lord God (2001) 04:23
9 Sanctus (1999) 16:56
CD II
1 Folkroko misterija „Žaibo gėlės“ / Folk mystery play “Lightning Flowers” (2003) 16:47
a) Introdukcija b) Aukojimas c) Aukojimo šokis d) Vaisgamta e) Žemės išjudinimo šokis / a) Introduction b) Sacrifice c) Sacrifice Dance d) The Goddess Vaisgamta e) The Earth Enlivening Dance
2 Lopšinė / Lullaby (2003) 03:49
Iš folkroko misterijos „Žaibo gėlės“ / From the Folk mystery play “Lightning Flowers”
3 Pjaun braliukai žalioj lankoj / The brothers reaping (2003) 04:20
Iš folkroko misterijos „Žaibo gėlės“ / From the Folk mystery play “Lightning Flowers”
4 Bijūnėlis / The Little Peony (2003) 04:17
Iš folkroko misterijos „Žaibo gėlės“ / From the Folk mystery play “Lightning Flowers”
5 Prologas / The Prologue (2009) 08:25
Iš 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ a) Kardu neiškirsi, ugnim neišdeginsi... b) Malda Perkūnui c) Išjoja, joja
From the Lithuanian Millennium Song Celebration of 2009 “Song of the Centuries” a) Neither sword shall hack it, nor the fire shall bum it... b) The Pray for the Thunder c) Riding away, riding
6 Gimimas / The Birth (2012) 06:47
7 Lietuva užrašyta – nenugalėta / Lithuania in chronicles – undefeated (2009) 05:03
Iš 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ Prologo
From the Prologue of the Lithuanian Millennium Song Celebration of 2009 “Song of the Centuries”
8 Užteka, teka / Rising up, rising (2010) 03:53
9 Ant marių krašto / On the Shore of the Sea (2006) 03:54
Iš projekto „Kada sūneliai sugrįš“
From the project “When Our Dear Sons Shall Return”
10 Per Vilniaus miestą / Across the Town of Vilnius (2006) 03:30
Iš projekto „Kada sūneliai sugrįš“
From the project “When Our Dear Sons Shall Return”
11 Tu Lietuva, tu mana / You are Lithuania, you are my dear one (2006) 02:17
Iš projekto „Kada sūneliai sugrįš“
From the project “When Our Dear Sons Shall Return”
12 Krinta baltos snaigės / White Snowflakes Falling (1996) 03:43
13 Tai mano šalis / This Is My Land (2011) 02:56
14 Viešnia / The Guest (1989) 03:17
15 Pūski vėjeli / Blow, Dear Wind (2005) 03:45
Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas; CD 1: 1, 4, 5, 8) / Vilnius Municipal Choir
Valstybinis choras „Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys; CD 1: 9) / State Choir “Vilnius”
Valstybinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir dirigentas Gediminas Ramanauskas; CD 1: 7; CD 2: 6) / State Choir „Polifonija“
Kamerinis choras „Psalmos“ (meno vadovas ir dirigentas Modestas Pitrėnas; CD 1: 2, 6) / Chamber Choir “Psalmos”
Louisvilio universiteto Kardinolo dainininkai (meno vadovas ir dirigentas Kent Hatteberg; CD 1: 3) / University Louisville Cardinal singers
Lietuvos Nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas; CD 1: 9) / Lithuanian National Symphony Orchestra
Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Saulius Sondeckis; CD 1: 5) / Lithuanian Chamber Orchestra
Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras „Ave vita“ (meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barisas; CD 2: 13) / Lithuanian University of Education Choir “Ave vita”
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ (meno vadovas, kompozitorius Giedrius Svilainis; CD 2: 1–7, 11, 15) / State song and dance ensemble “Lietuva”
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono garbės sargybos orkestras (vadovas kapitonas Egidijus Ališauskas; CD 2: 9, 10) / The Guard of Honour Orchestra at the Headquarters of Lithuanian Grand Duke Gediminas Battalion
Folkloro ansamblis „Blezdinga“ (CD 2: 9, 10) / Folk song band “Blezdinga”
Folkloro ansamblis „Kūlgrinda“ (CD 2: 5) / Folk song band “Kūlgrinda”
Roko grupė „Pelenai“ (CD 2: 1–4) / Rock band “Pelenai”
Pop grupė „B’avarija“ (CD 2: 3, 14) / Pop band “B’avarija”
Pop grupė „Bobų vasara“ (CD 2: 9–11) / Pop band „Bobų vasara“
Singers: Veronika Povilionienė (CD 2: 9–11); Loreta Sungailienė (CD 2: 15); Gintarė Skėrytė (CD 2: 4); Rasa Serra (CD 2: 5, 6); Aušra Kiuraitė-Svilainienė /Aura/ (CD 2: 2, 8, 12); Ingrida Raugaitė (CD 2: 7); Jurgita Narušytė (CD 1: 1, 6, 8); Indrė Anankaitė (CD 2: 15); Povilas Meškėla (CD 2: 1, 11); Česlovas Gabalis (CD 2: 4); Darius Kairys (CD 2: 13); Giedrius Žalys (CD 1: 6); Regimantas Lukoševičius (CD 1: 7); Lukas Pačkauskas (CD 2: 15); Algis Uždavinys, Mindaugas Bargaila, Nerijus Andrijauskas (CD 1: 5, 6, 9);
Giedrius Svilainis (dainininkas, pianistas / singer, piano; CD 2: 12) Petras Vyšniauskas (saksofonas / saxophone; CD 2: 9) Darius Stabinskas (violončelė / violoncello; CD 2: 12)
Arūnas Lunys (dūdmaišis / bagpipes; CD 2: 5, 7) Pavelas Giunteris (perkusija, mušamieji / (percussion, drums; CD 1: 1) Žydrūnas Mockūnas (perkusija, džambes / percussion, djumbes; CD 1: 9)