Algirdas Klova. Kamerinė muzika / Chamber Music

Image

Algirdas Klova

2015

54:27

1 Spalva / The Color - fortepijonui / for piano 3:49
Arūnas Šlaustas
2 Rauda / A Lament - dviems akordeonams / for two accordions 6:28
Eduardas Gabnys ir Genadijus Savkovas
3 Versmynas / Springs - kanklių trio / kankles trio 4:52
Linos Naikelienės kanklių trio: Lina Naikelienė, Aušra Juškevičienė, Eglė Vosylienė
4-9 Ryto vandens spalva / Morning Water Color - vokalinis ciklas balsui ir fortepijonui / for voice and piano 6:35
Gintarė Skerytė (balsas / voice) ir Algimantas Pauliukevičius (gitara / guitar)
4 Kai rašau apie pievą / When I write of a meadow 1:12
5 Plaukia debesys / Sailing clouds 0:49
6 Jei abejoji / If you doubt 1:26
7 Kai iš brūzgynų varovai / When a teamster from a thicket 0:50
8 Kai žiūriu į ežero debesis / When I look to the clouds of the lake 1:17
9 Dieve, žaliai nudažyk / God, paint it in green 0:55
10 Gelmės šviesa / Light of the Depth 8:11
LKS kamerinis ansamblis, vadovaujamas Imino Kučinsko / Lithuanian Composers' Union Chamber ensemble
11-13 Keltininkas / Ferryman - Vokalinis ciklas / vocal cycle 4:22
Vilma Kuprytė (balsas / voice), Algimantas Pauliukevičius (gitara / guitar)
11 Guliu žolėj / Lying in the grass 1:09
12 Visą vasarą ieškojau tavęs / I've been looking for you all summer long 2:02
13 Keltininke / Ferryman 1:10
14 Permatomas / Transparent - Karilionui / for carillon 3:31
Monika Kazmierczak
15 Šviesus liūdesys / Light Sadness 10:44
VU dainų ir šokių ansamblio kanklių grupė / VU song and dance ensemble kanklės group
16 Sapnai / Dreams - fleitai ir fortepijonui / for flute and piano
Ieva Kuprevičiūtė, Simas Minkevičius
17 Aleliuja / Halleluah - Velykų paveikslo I dalis / 1st part of Easter image 2:13
Ansamblio Lietuva grupė / group of ensemble Lietuva