M. Glinkos konkurso laureatai

Image

Melodija

LP

33 CM-02934

1 Pusė / Side 1
1 G. Verdi Desdemonos scena, daina ir malda iš operos "Otello"
Giedrė Kaukaitė
2 G. Verdi Filipo arija ir operos "Don Carlos"
3 K. Dankevych Krivonoso arija iš operos "Bohdan Khmelnytsky"
A. Kočerga
2 Pusė / Side 2
4 G. Verdi Requiem "Liber scriptus"
P. Tchaikovsky Joanos arija iš operos "Orleano mergelė"
J. Gorochovskaja
P. Tchaikovsky Kunigaikščio arijozo iš operos "Enchantress"
V. Malčenko
T. Chrenikov Natalijos arija
L.Sergijenko
G. Maiboroda Maksimo arija iš operos "Arsenal"
R. Maiboroda
Lietuvos TSR valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentai: R. Geniušas (1, 4, 5, 7), J. Domarkas (2, 3, 6, 8)