Dainuoja Giedrė Kaukaitė Akompanuoja Gražina Ručytė-Landsbergienė

Image

1 Justinas Bašinskas „Teka upelė"
2 Feliksas Bajoras „Užaugo berželis"
3 Feliksas Bajoras „Jojau dienely"
4 Feliksas Bajoras „Malda"
5 Feliksas Bajoras „Ugdė matutė”
6 Feliksas Bajoras „Ritaujoja sesutė"
7 Feliksas Bajoras „Lopšinė"
8 Feliksas Bajoras „Kur tėvulio klėtelė"
9 Algimantas Bražinskas „Rauda". „Aukojimas"
10 Johanes Brahms „Wie Melodien zieht es mir"
11 Johanes Brahms „Den blaues Augen"
12 Johanes Brahms „Am Sontagmorgen"
13 Johanes Brahms „Regenlied"
14 Johanes Brahms „Dort in den Weiden"
15 Johanes Brahms „Madchenlied"
16 Johanes Brahms „Vergebliches Standchen"
17 Joaquin Nin „Granadina"
18 Joaquin Nin „Las Machas Madrilenas"
19 Joaquin Nin „Canto Andaluz"
20 Joaquin Nin „El Vito"
21 „Vai tu kregždele" Liaudies daina
22 Garsia Lorca „Dainos"