LP Tarybų Lietuva

Image

Melodija

33 D-031965-66

1 Pusė / Side 1
1 M. K. Čiurlionis Keturios variacijos lit. l. dainos "Bėkit, bareliai" tema
2 J. Naujalis Vasaros naktys
Lietuvos Televizijos ir radijo valst. choras, dirigentas L. Abarius
3 J. Gruodis Aš svajojau svajonėlę
E. Čiudakova, H. Znaidzilauskaitė, fortepijonas
4 Liet. l. d., harm. S. Šimkaus Keleliu jojau
R. Siparis, Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras, dirigentas S. Sondeckis
5 Liet. l. d., harm. J. Tallat-Kelpšos Daunoj lylio čiūto
Vyrų choras "Varpas", dirigentas A. Krogertas
6 Liet. l. d., harm. E. Balsio Plaukia antelė
Lietuvos Televizijos ir radijo choro moterų grupė, dirigentas L. Abarius
7 V. Laurušas Nakties balsai
Vyrų choras "Varpas", dirigentas A. Krogertas
2 Pusė / Side 2
1 R. Žigaitis Leninui, Tėvynei - širdies daina
Lietuvos Televizijos ir radijo valst. choras ir pučiamųjų orkestras "Trimitas", dirigentai: L. Abarius ir R. Balčiūnas
2 Liet. l. sutartinė, harm. V. Montvilos Sodauto
Vyrų choras "Varpas", dirigentas A. Krogertas
3 R. Gorbulskis Ugnis
V. Noreika, Lietuvos Televizijos ir radijo lengvosios muzikos orkestras, dirigentas A. Končius
4 J. Gaižauskas Spanguolinė polka
Lietuvos Televizijos ir radijo kaimo kapela, vadovas J. Gaižauskas
5 A. Bražinskas Upelė Šventoji, karčema
Lietuvos Televizijos ir radijo valst. choras, dirigentas L. Abarius