LP Lietuvių kompozitorių romansai

Image

Melodija

33D-16658

1 pusė
1 Baltoj viršūnėj (V. Kairiūkštis - J. Vaičiūnaitė)
2 Pušelė (V. Laurušas - E. Mieželaitis)
3 Žuvelė (V. Laurušas - E. Mieželaitis)
4 Pražydėjo (V. Laurušas - E. Mieželaitis)
5 Rudenio arimuos (V. Klova - S. Nėris)
6 Norėčiau (K. Kaveckas - E. Matuzevičius)
7 Apie vestuves (K. Kaveckas - A. Baltakis)
E. Kuodis (1), E. Čiudakova (2, 3, 4), J. Stasiūnas (5, 6, 7)
L. Artiomova - fortepijonas (1), H. Znaidzilauskaitė - fortepijonas (2-7)
2 pusė
1 V. Kairiūkštis. Pirmoji audra (J. Vaičiūnaitė)
2 V. Kairiūkštis. Vidurnakty (A. Drilinga)
3 V. Kairiūkštis. Aš viską užmiršau (A. Baltakis)
4 V. Kairiūkštis. Etiudas (A. Maldonis)
5 V. Kairiūkštis. Kažkur toli nuo mūsų (A. Drilinga)
N. Ambrazaitytė (1, 3), E. Kuodis (2, 4), J. Stasiūnas (5),
A. Dvarionaitė - fortepijonas (1, 3), L. Artiomova - fortepijonas (2, 4), H. Znaidzilauskaitė - fortepijonas (5)
Dokumentai saugomi Nacionalinėje bibliotekoje, o jų skaitmeninti vaizdai - Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje www.epaveldas.lt