LP Dainuoja Elena Čiudakova

Image

Melodija

33 CM-03553

1 Pusė / Side 1
1 W. A. Mozart Motetas "Exsultate, jubilate", F-dur, KV 165
1 Allegro
2 Recitativo
3 Larghetto
4 Allegro non troppo
5 Paminos arija (Užburtoji fleita, Nr. 17)
2 Pusė / Side 2
1-10 J. B. Weckerlin pastoralės
1 Pabudo Lizeta
2 Ekzodė menuetas
3 Išdykėlė piemenaitė
4 Viena į mišką neisiu
5 Pabudimas
6 Subtilios manieros
7 Kalnų gėlės
8 Merginos, skubėkit
9 Mama, kas yra meilė?
10 Metų laikai
Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis