Ave Vita. Vilniaus Pedagoginio Universiteto mišrus choras. Vilnius Pedagogical University Mixed Choir

Image

1 Zita Bružaitė Užtekėjo saulelė / The Sun has Risen 1'40
2 Zita Bružaitė Pūtė vėjas / The Wind was Blowing 4'27
3 Jeronimas Kačinskas Beržas / The Birch Tree 2'00
4 Pierre Passereau Il est bel et bon 1'15
5 Vytautas Miškinis Cantate Domino 2'46
6 Vytautas Miškinis Beata es Maria 2'33
7 Vytautas V.Barkauskas Stabat Mater 3'45
8-12 Vidmantas Bartulis Mišios / Mass
8 Kyrie 2'30
9 Gloria 1'45
10 Credo 3'20
11 Sanctus 3'08
12 Agnus Dei 2'27
Dirigentas K.Barisas (2, 3, 4, 5, 7, 8-12), vargonai S.Liausa (1, 6), R. Marcinkutė
13-18 W.A.Mozart Missa in C, Kronungs-Messe
13 Kyrie 2'56
14 Gloria 4'18
15 Credo 6'32
16 Sanctus 1'34
17 Benedictus 3'05
18 Agnus Dei 5'23
Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis, A.Liutkutė, N.Kniukštaitė, E.Dauskurdis, M.Zimkus