V. Laurušas. Paklydę paukščiai. Fragmentai iš operos

Image

Melodija

LP

33D-26015

1 Pusė / Side 1
1 Scena prie Rūtos namų (1 d.)
V. Noreika ir E. Saulevičiūtė
2 Mariaus monologas ir daina apie paukščius (2 d.)
E. Kaniava
LTSR Valst. akad. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentas R. Geniušas
2 Pusė / Side 2
1 Šefo ir Tado scena (2 d.)
H. Zabulėnas ir E. Kaniava
2 Mariaus monologas (2 d.)
E. Kaniava
3 Finalinė scena (2 d.)
V. Noreika
LTSR Valst. akad. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentas R. Geniušas