LP Kamerinis liaudies instrumentų ansamblis Sutartinė

Image

Melodija

C30-04817-18

1 pusė
1 Svajonėlė, pjesė (J. Švedas)
2 Apynėli žaliasai, liet. l. daina (harm. J. Gaižauskas)
3 Ta mūsų seselė, liet. l. d. (harm. V. Viržonis)
4 Scherzo (A. Bražinskas
5 Už Aukštųjų kalnelių, liet. l. d. (harm. J. Tallat-Kelpša)
6 Auki, berželi (V. Blūšius)
7 Žalioj lankelėj, liet. l. d. (harm. J. Tallat-Kelpša)
Dainuoja M. Aleškevičiūtė, R. Maciūtė, V. Daunoras
Kanklių grupė (1), Birbynių kvintetas (4)
2 pusė
1 Trys pjesės (A. Bražinskas)
I
II
III
2 Kūmute širdela, liet. l. d. (harm. V. Budrevičius)
3 Ant kalnelio, liet. l. d. (harm. V. Paketūras)
4 Užaugau Lietuvoj, liet. l. d. (harm. L. Abarius)
5 Šią naktelę, liet. l. d. (harm. M. Petrauskas)
6 Visur tyla (J. Gruodis - L. Gira)
Dainuoja M. Aleškevičiūtė, E. Kaniava
Vadovas Pranas Tamošaitis