Pawel Lukaszewski Via Crucis

Image

2011

PB 006

53:10

Kryžiaus Kelias
1 I stacija. Jėzus pasmerkiamas mirčiai 3:51
2 II stacija. Jėzus paima kryžių 2:32
3 III stacija. Jėzus suklumpa pirmąjį kartą 4:17
4 IV stacija. Jėzus sutinka savo motiną 4:17
5 V stacija. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių 1:57
6 VI stacija. Veronika nušluosto Jėzui veidą 2:34
7 VII stacija. Jėzus suklumpa antrąjį kartą 3:38
8 VIII stacija. Jeruzalės moterys verkia dėl Jėzaus 4:12
9 IX stacija. Jėzus suklumpa trečiąjį kartą 3:48
10 X stacija. Jėzui nuplėšiami drabužiai 3:35
11 XI stacija. Jėzus prikalamas prie kryžiaus 2:30
12 XII stacija. Jėzus miršta ant kryžiaus 6:32
13 XIII stacija. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus 4:50
14 XIV stacija. Jėzus guldomas į kapą 3:00
15 Paskutinioji stacija. Prisikėlimas 3:57
Piotr Olech (kontratenoras, Lenkija); Edmundas Seilius (tenoras); Nerijus Masevičius (baritonas); Vladas Bagdonas (pasakotojas); Choras Jauna muzika; Lietuvos nacionalinis simfoninis orkstras; Dirigentas Robertas Šervenikas