Tylią šventą naktį

Image

Lietuvos muzikų sąjunga

2012

LMSMBCD - 099

58:03

1 Bernardas Brazdžionis Artojų malda Kalėdų Kristui 2:56
2 Bronius Kutavičius Tylią Šventą naktį 2:14
3 Julius Sinius Linksmą štai naujieną 0:48
4 Henrikas Nagys Žiema 1:18
5 Jonas Švedas Betliejaus prakartėlėj 1:52
6 Juozas Naujalis Atsiskubino Betliejun 1:22
7 Bernardas Brazdžionis Žiemos lopšinė 1:44
8 Juozas Naujalis Tylią naktį 2:24
9 Juozas Naujalis Sveikas, Jėzau 1:59
10 Jonas Baltrušaitis Amžių žvaigždynas 0:48
11 Juozas Naujalis Gloria 0:56
12 Henrikas Radauskas Elegantiškai sninga 0:34
Nijolė Sinkevičiūtė Kalėdinė muzika
13 Paveikslas (Jono Juškaičio ž.) 3:54
14 Balto vakaro romansas (Martyno Vainilaičio ž.) 2:24
15 Išeiti, pašaukti... (Justino Marcinkevičiaus ž.) 2:44
16 Giesmė (Balio Sruogos ž.) 3:04
17 Žvaigždė spinduolė (Kristės Gailiūtės ž.) 3:33
18 Taip gretai temsta (Pauliaus Kuliešiaus ž.) 2:51
19 Dainelė (Vytauto Mačernio ž.) 4:59
20 Naktis (Elenos Mezginaitės ž.) 7:42
21 Aleliuja (Sigito Gedos ž.) 6:47
Valstybinis choras Vilnius, Vilniaus kultūros centro LRT vaikų choras, Lietuvos kamerinis orkestras, Dainius Jozėnas (fortepijonas, sintezatorius), Ramūnas Abukevičius (aktorius) - 1, 4 7 10, 12; Dainius Palšauskas (violončelė) - 13; Donatas Bagurskas (kontrabosas) - 13; Laima Česlauskaitė (sopranas) - 16; Saulius Lipčius (gitara) - 16; Valentinas Gelgotas (fleita) - 14, 17; Andrius Žiūra (klarnetas) - 17; Eugenijus Urbonas (smuikas) - 21, dirigentas Povilas Gylys