Fagotas lietuviškai. Bassoon in Lithuanian

Image

Andrius Puplauskis

2009

1 Vytautas Mikalauskas Introdukcoja fagotui su fortepijonu / Introduction for Bassoon and Piano
2-4 Algimantas Bražinskas Sonatina fagotui ir fortepijonui / Sonatina for Bassoon and Piano
2 I dalis
3 II dalis
4 III dalis
5 Vytautas Barkauskas Rondo capriccioso fagotui ir fortepijonui / Rondo capriccioso for Bassoon and Piano
6 Balys Dvarionas Tema su variacijomis fagotui ir fortepijonui / Theme with Variations for Bassoon and Piano
7 Vaida Striaupaitė - Beinarienė Mozaika III fagotui soloosaic III for Solo Bassoon
Andrius Puplauskis (fagotas, bassoon) Daumantas Kirilauskas (fortepijonas, piano)