Vaclovas Paketūras. Kai sodai pabals

Image

4 CD

2005

LMSMBCD 067-070

CD 1 Simfoniniai kūriniai
1 Simfoninė poema "Sigutė". Įrašyta 1958 m. 11'38
2 Capriccio simfoniniam orkestrui. Įrašyta 1960 m. 8'51
3 Simfoninė poema "Legenda apie karį". Įrašyta 1963 m. 14'07
4 Koncertas violončelei ir simfoniniam orkestrui. Įrašyta 1967 m. 14'36
M.Šenderovas ir Valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J.Domarkas
5 Koncertas kanklėms ir liaudies instrumentų orkestrui. Įrašyta 1965 m. 16'25
J.Ščavinskaitė ir LMTA liaudies instrumentų orkestras, dirigentas P.Tamošaitis
6 Elegija simfoniniam orkestrui. Įrašyta 1968 m. 2'58
Pavyzdinis saviveiklinis simfoninis orkestras "Vilnius", dirigentas P.Bekeris
7 Žaidimas styginių orkestrui. Įrašyta 1972 m. 2'38
Styginių orkestras, dirigentas A.Ruigys
Nr. 1, 2, 3 - Valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas A.Klenickis
CD 2 Kūriniai liaudies instrumentams
1 Kvintetas-siuita birbynėms. Įrašyta 1966 m. 10'10
2 Skerco-fantazija. Įrašyta 1969 m. 4'25
Dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" birbynių grupė, vad. P.Budrius
3 "Rytmečio varpeliai". Įrašyta 1963 m. 1'57
Liet. l. instrumentų ansamblis "Sutartinė", vad. P.Tamošaitis
4 Baladė. Įrašyta 1978 m. 5'29
Kanklių trio: Z.Stepulienė, Z.Jakavičienė, A.Žemaitis
5 Treptinis. Įrašyta 1978 m. 1'05
Liet. l. instrumentų ansamblis "Sutartinė", vad. P.Tamošaitis
6 "Mes visad jauni". Įrašyta 1963 m. 2'51
Liet. l. instrumentų ansamblis "Sutartinė", vad. P.Tamošaitis
7 Šokis. Įrašyta 1978 m. 1'51
Kanklių trio: Z.Stepulienė, Z.Jakavičienė, A.Žemaitis
8 "Vasaros rytą". Įrašyta 1971 m. 3'44
Kanklių ansamblis, vad. L.Naikelienė
9 "Vasaros rytą" (solo). Įrašyta 1970 m. 4'24
L.Naikelienė
10-14 Preliudai kanklėms (1, 2, 3, 4, 5). Įrašyta 1963 m. 12'48
J.Ščavinskaitė
15 "Gimtinėje". Įrašyta 1963 m. 4'01
R.Apanavičius
16 "Iškyloje". Įrašyta 1964 m. 1'39
R.Apanavičius
17 "Gimtinės kloniai". Įrašyta 1973 m. 4'06
Liaudies instrumentų kvartetas, vad. R.Apanavičius
18 Elegija. Įrašyta 1964 m. 1'30
A.Jonušas
19 "Susimąstymas". Įrašyta 1964 m. 2'22
A.Jonušas
20 Mažasis skerco. Įrašyta 1964 m. 1'21
A.Jonušas
21 Tarantela. Įrašyta 1964 m. 2'08
P.Budrius
22 Duetas birbynėms. Įrašyta 1963 m. 1'43
A.Jonušas ir K.Budrys
23 Sonatina birbynei. Įrašyta 1981 m. 7'45
R.Apanavičius
CD 3 Harmonizuotos lietuvių liaudies dainos
1 Vai žydėk, žydėk. Įrašyta 1978 m. 2'21
2 Ant kalnelio. Įrašyta 1966 m. 2'02
M.Aleškevičiūtė ir liet. l. instrumentų ansamblis "Sutartinė", vad. P.Tamošaitis
3 Ant kalnelio. Įrašyta 1978 m. 2'10
4 Valio mano dalgelis. Įrašyta 1978 m. 3'30
D.Sadauskas ir R.Apanavičius
5 Aš užeinu. Įrašyta 1978 m. 4'04
D.Sadauskas ir Z.Jakavičienė
6 Rytagonės daina. Įrašyta 1978 m. 1'39
D.Sadauskas
7 Skamba tarška žiedeliai. Įrašyta 1967 m. 1'25
8 O mūsų bernelis. Įrašyta 1978 m. 2'02
9 Motule mano. Įrašyta 1964 m. 1'43
Liet. l. instrumentų ansamblis "Sutartinė", vad. P.Tamošaitis
10 Padirbk, broleli, man grėblelį. Įrašyta 1966 m. 1'19
Liet. l. instrumentų ansamblis "Sutartinė", vad. P.Tamošaitis
11 Man bėda. Įrašyta 1979 m. 1'54
A.Janušaitis ir V.Nausėda
12 O kas ti žydzi? Įrašyta 1979 m. 3'53
D.Sadauskas
13 O kas ti žydzi? Įrašyta 1998 m. 2'19
V.Juozapaitis ir kanklių trio, vad. L.Naikelienė
14 Rūtele, žalioji. Įrašyta 1978 m. 2'49
L.Mackonienė ir kanklių ansamblis
15 Oi tu, ąžuolėli. Įrašyta 1978 m. 3'44
R.Maciūtė ir R.Kontrimas
16 Oi tu, ąžuolėli. Įrašyta 1963 m. 4'01
P.Gylys ir H.Znaidzilauskaitė
17 Tu mano mergužėle. Įrašyta 1980 m. 3'04
Lietuvos radijo vyrų ansamblis
18 Jaunamartės daina. Įrašyta 1966 m. 2'09
J.Bukauskaitė ir kanklių ansamblis
19 Oi liūdnas, smutnas. Įrašyta 1966 m. 2'53
J.Bukauskaitė ir kanklių ansamblis
20 Mano jauna mergužėlė. Įrašyta 1998 m. 2'06
V.Juozapaitis ir kanklių trio, vad. L.Naikelienė
21 Prieš kalną beržai. Įrašyta 1956 m. 3'30
Valst. choras, vad. K.Kaveckas
Originalios dainos
22 O gal... A.Venclovos ž. Įrašyta 1956 m. 2'27
V.Noreika ir H.Znaidzilauskaitė
23 Žibutė. M.Vainilaičio ž. Įrašyta 1956 m. 2'04
I.Žukaitė ir H.Znaidzilauskaitė
24 Kai sodai pabals. P.Stunžėno ž. Įrašyta 1978 m. 1'53
25 Man bernelis, ne vargelis. J.Marcinkevičiaus ž. Įrašyta 1970 m. 1'54
B.Almonaitytė ir H.Znaidzilauskaitė
26 Mano mašina. A.Jonyno ž. Įrašyta 1978 m. 4'00
27 Pienininko lopšinė. A.Dlugausko ž. Įrašyta 1978 m. 1'58
28 Kareiviškas žodis. V.Barausko ž. Įrašyta 1979 m. 2'30
E.Gutauskas ir P.Zaremba, pritaria instrumentinis ansamblis
1, 7 - E.Žuravliova. 3, 8 - E.Žuravliova ir D.Sadauskas. 24, 26, 27 - D.Sadauskas ir R.Kontrimas. 11, 12 - "Armonikos" ansamblis
CD 4 Kameriniai kūriniai
1 Variacijos altui ir fortepijonui. Įrašyta 1956 m. 9'51
J.Fledžinskas ir N.Dukstulskaitė
2 Pjesė fortepijonui a-moll. Įrašyta 1962 m. 2'43
H.Znaidzilauskaitė
3 Preliudija ir fuga fortepijonui. Įrašyta 1978 m. 2'32
R.Kontrimas
4 Tema ir variacijos akordeonui. Įrašyta 1976 m. 2'34
S.Stasiulis
5 Diptikas "Lietuvos vaizdai". Įrašyta 1978 m. 5'31
Z.Jakavičienė
6 Humoreska. Įrašyta 1963 m. 3'01
Liaudies instrumentų trio, vad. P.Budrius
7 Stok ant akmenėlio. Įrašyta 1978 m. 0'46
Liaudies instrumentų kvartetas, vad. R.Apanavičius
8 Sėdžiu po langeliu. Įrašyta 1978 m. 1'30
Liaudies instrumentų kvartetas, vad. R.Apanavičius
9 Duetai birbynėms (Nr. 1, 2, 3). Įrašyta 1963 m. 4'26
A.Jonušas ir K.Budrys
10 Kaimiečių žaidimas. Įrašyta 1957 m. 1'50
Kanklių ansamblis, vad. P.Stepulis
Originalios dainos chorui
11 Taikos lopšinė. K.Kubilinsko ž. Įrašyta 1958 m. 1'20
Valst. choras, vad. K.Kaveckas
12 Liepsnokit ir negeskit. P.Gaulės ž. Įrašyta 1979 m. 1'23
Valst. radijo vaikų choras
13 Prisimink, Tėvyne. P.Gaulės ž. Įrašyta 1978 m. 3'19
Valst. radijo choras, dirigentas L.Abarius
14 Širdis prie širdies. P.Gaulės ž. Įrašyta 1974 m. 4'03
Valst. radijo choras, dirigentas L.Abarius
15 Tėvų keliais. V.Barausko ž. Įrašyta 1970 m. 2'34
Valst. radijo choras, dirigentas L.Abarius
16 Ką mergelės myli. A.Jasiūno ž. Įrašyta 1955 m. 1'11
Atl. 1955 m. respublikinėje dainų ir šokių šventėje
17 Kelių statytojų daina. Z.Survilos ž. Įrašyta 1965 m. 1'55
Valst. radijo choras, dirigentas L.Abarius
18 Taikos karys. P.Gaulės ž. 5'12
E.Gutauskas ir P.Zaremba, akomp. H.Znaidzilauskaitė