Maironis, dainos. Dainuoja Danielius Sadauskas

Image

Baltic Optical Cisc

2006, 2008

2 CD

CD 1 59'28, CD 2 62'26

CD 1
CD 2
1 J.Naujalis Lietuva brangi 9'00
2 Mergaitė, liet. liaudies daina, aranž. D.Sadauskas 1'55
3 J.Naujalis Daina (Už Raseinių...) 5'04
4 J.Naujalis Miškas ūžia 6'06
5 Č.Sasnausko mel., J.Dambrausko muz., aranž. A.Auškalnis Kur bėga Šešupė 7'02
6 J.Naujalis Kad širdį tau skausmas 2'56
7 Z.Aleksandravičius, orkestr. V.Klova Burtininko daina iš operos „Dangutė” 3'34
8 Ne vienas metas risčia prabėgęs..., liet. liaudies daina, aranž. D.Sadauskas 4'35
9 Č.Sasnauskas Užmigo žemė 5'55
10 Nebeužtvenksi upės bėgimo, liaud. mel. pagal J.Naujalį 2'42
11 Užtrauksim naują giesmę, liet. l. d. aranž. B.Glavickas 3'21
12 B.Kutavičius Reminiscencija 9'47
Danielius Sadauskas baritonas ir E. Ališauskas – birbynė (2 cd: 1), J. Babaliauskienė - kanklės (2cd: l), M. Balčytis - trombonas (I cd: 7), J. Brūzga – fortepijonas (I cd: 4,6, 9, 10, 12, 16), J. Gabartas - klarnetas (I cd: 3), R. Kalnėnaitė - violončelė (Icd: 9, 10), A. Kisieliūtė - fortepijonas (I cd: 5), A. Krikščiūnaitė - vokalas (I cd: 5), G. Kviklys - vargonai (I cd: 12), J. Landsbergytė -vargonai, klavesinas (I cd: l, 18 / 2cd: 4, 6, 9, 12), S. Rubis - smuikas (I cd: 3), D. Slipkus - el. vargonai (I cd: 3, 2cd: 1), A. Stankienė - kanklės (I cd: 11), T. Leiburas - el. vargonai (I cd: 17), U. Kondrataitė - smuikas (2 cd: 12)
A. Stulgys - smuikas (I cd: 15), A. Maceina - fortepijonas (I cd: 15), S. Lipčius - violončelė (2 cd: 3), S. Lipčius - gitara (2 cd: 3), V. Vidzbelis - valtorna (I cd: 1), P. Vyšniauskas - klarnetas (2 cd: 8) E. Vytaitė - smuikas (2 cd: 2), Ansamblis „Aitvaras”, vad. B. Glavickas (2cd: 11), VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras dir. A. Radzevičius (I cd: 13), Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva”, vad. G. Svilainis, dir. S. Prūsevičius (2 cd: 7), Vilniaus m. ansamblio „Vilnis” orkestras vad. A. Auškalnis (2cd: 5) Vandos Zaborskaitės, Jono Bruverio, Marcelijaus Martinaičio, Dainoros Urbonienės palydimi straipsniai