LP Juozas Naujalis Kameriniai kūriniai / Chamber works

Image

Melodija

1983

C10-18423-4

1 Pusė / Side 1
1 Svajonė, pjesė styginių kvartetui / A Dream 3:57
Vilniaus valstybinis kvartetas: A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. Katkus, A. Vasiliauskas
2 Ruduo, romansas / Autumn, romance 2:24
3 Lopšinė / Lullaby 3:29
R. Maciūtė, sopranas, G. Ručytė, fortepijonas
4 Noktiurnas A-dur / Nocturne 5:15
Mūza Rubackytė, fortepijonas
5 Oi neverk, motušėle, trio balsui, smuikui ir fortepijonui / Don't Cry, Mother 6:14
D. Sadauskas, baritonas, P. Juodišius, smuikas, B. Vasiliauskas, fortepijonas
2 Pusė / Side 2
1-5 Preliudai vargonams / Preludes for organ 17:54
1 G-dur
2 gis-moll
3 Es-dur
4 d-moll
5 cis-moll
B. Vasiliauskas, vargonai
6 Vakaro daina, fortepijoninis trio / Evening Song 5:15
H. Radvilaitė, fortepijonas, E. Urbonas, smuikas, S. Sondeckienė, violončelė