Karvelėli mėlynasis. Vincas Kudirka

Image

2008

78'56

1 Lietuvos himnas. Tautiška giesmė. V.Kudirkos muz. ir žodž. 1'39
2 Sudiev. Mazurka d-moll. V.Kudirkos muz., aranž. T.Makačinas 4'00
3 Iš Mailos Talvio atsiminimų 1'20
4 Karvelėli mėlynasis. V.Kudirkos žodž. Č.Sasnausko muz., aranž. A.Bražinskas 4'31
5 Valsas C-dur, B-dur. V.Kudirkos muz. 3'00
6 Iš Mailos Talvio atsiminimų 1'15
7 Šiltas vakarėlis. Pjesė a-moll, V.Kudirkos muz. 3'18
8 Iš J.Basanavičiaus autobiografijos 1'38
9 Augin tėvas. Liet. l. d. iš Basanavičiaus rinkinio Ožkabalių dainos 3'40
10 Iš Mailos Talvio atsiminimų 0'35
11 Nemuno vilnys. Valsas a-moll, V.Kudirkos muz. 5'09
12 Sėjau rūtą. V.Kudirkos harm. liet. l. daina 2'43
13 Linksma pavasario atėjo diena. Liet. l. d. iš V.Kudirkos sąs. 2'16
Kanklės. V.Žebko harm., aranž. D.Sadauskas
14 Greičiau, greičiau, žirgeli. Liet. l. d. iš V.Kudirkos sąs. Kanklės. A.Polinskio harm. 1'14
15 Bum čik čik. Mozūras D-dur. V.Kudirkos muz., aranž. T.Makačinas 2'59
16 Zerkolas ir beždžuinė. V.Kudirka. Iš Krylovo pasakėčios, V.Bagdono muz. 3'39
17 Ne tas yra didis. V.Kudirka 1'37
18 Gaidys ir žemčiūgas. V.Kudirka. Iš Krylovo pasakėčios. V.Bagdono muz. 2'03
19 Dėdienė. Polka F-dur. V.Kudirkos muz., aranž. T.Makačinas 2'23
20 Vai aš pakirsčiau. Liet. l. d. V.Kudirkos harm. 3'28
21 Varpelis. Valsas D-dur. V.Kudirkos muz., aranž. T.Makačinas 3'16
22 Maniemsiems. V.Kudirka 1'03
23 Varpas. V.Kudirkos žodž., V.Bagdono muz. 3'39
24 Lepūnėlė. Polka-mazūras C-dur. V.Kudirkos muz., aranž. P.Tamošaitis 2'36
25 Gražu, gražiau ir gražiausiai. V.Kudirka 0'52
26 Labora. V.Kudirkos žodž., V.Klovos muz. 3'25
27 Šėriau žirgelį. V.Kudirkos harm. liet. l. daina 2'26
28 Nu, Lietuva, nu, Dauguva. A.Baranausko eilės, V.Juozapaičio harm. 3'51
29 Ei, mergele, kur buvai. V.Kudirkos harm. liet. l. daina
30 Ant kalno malūnėlis. V.Kudirkos harm. liet. l. daina 1'53
31 Lietuvos himnas. Tautiška giesmė. V.Kudirkos muz. ir žodž., aranž. R.Racevičius 1'29
Vyrų choras Vytis. Dir. T.Šumskas 1, 9 Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Dir. J.Domarkas 31 Kauno valstybinis choras. Dir. P.Bingelis 31 LRT orkestras. Dir. J.Cechanovičius 2, 4, 15, 19, 21, 26 D.Sadauskas. Solistas 4, 9, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 28 J.Šleinytė. Fortepijonas 11 F.Jakšys. Skaitovas 3, 6, 10
V.Širka. Skaitovas 8, 17, 22, 25 P.Kunca. Smuikininkas 5, 7 E.Ignatonis. Fortepijonas 5, 7 A.Vasiliauskas. Fortepijonas 13 J.Brūzga. Fortepijonas 16, 18, 23, 28 J.Černius. Klarnetas 16, 18
Šiaulių valst. kam. choras. Dir. D.Vaičiulionienė 20, 30 TVR valst. choro vyrų grupė. Dir. R.Katinas 27, 29 TVR vaikų choras. Dir. A.Girdzijauskas 12 Valst. Konservatorijos liaud. instr. ansamblis Sutartinė. Dir. P.Tamošaitis 24
Antano Tylos, Vaclovo Juodpusio, Danieliaus Sadausko palydimi straipsniai