Esi gyva pilis. Lietuvos istorija muzikoje. Lithuanian history in music. Dainuoja Danielius Sadauskas

Image

2 CD Vilnius

2010

CD1 75'51, CD2 77'31

CD 1
1 Mindaugo dvasia. V.Klovos muz., D.Remio žodž. 3'32
2 Daina apie senovę. P.Puskunigio muz. ir žodž. 4'14
3 Birutė. S.Valiūno baladė, liaudies melodija 7'10
4 Vytauto monologas. Iš V.Budrevičiaus operos "Žalgiris", G.Astrausko libretas 3'46
5 Vytauto dvasia. V.Juozapaičio muz., A.Dabulskio žodž. 3'27
6 Vytauto arija. Iš V.Klovos operos "Du kalavijai", J.Mackonio libretas 4'39
7 Ona ir Vytautas. L.Rėzos baladė, išvertė V.Bložė, melodija J.Vyliaus 7'23
8 Žalgirio kova. V.Bagdono muz., P.Vaičiulaičio eilės 1'41
9 Ūdrio daina. Iš V.Klovos op. "Pilėnai", J.Mackonio libretas 3'31
10 Kur lygūs laukai (Milžinų kapai). J.Tallat-Kelpšos muz., Maironio eilės 2'04
11 Trys viduramžių baladės. Senatvė, Karys, Tarnas. V.Paltanavičiaus muz., J.Strielkūno eilės 8'26
12 Trakų pilis. J.Gaižausko muz., Maironio eilės 5'08
13 Giesmė apie Žygimanto Senojo mirtį. 16 a. anonimas 3'04
14 Daina apie Žygimanto Augusto vestuves. 16 a. anonimas 2'24
15 Nu Lietuva, nu Dauguva. A.Baranausko muz. ir eilės, V.Juozapaičio harm. 3'51
16 Augin tėvas. Liaudies daina iš J.Basanavičiaus rinkinio Ožkabalių dainos 3'40
17 Oi, neverk, matušėle. J.Naujalio muz., Maironio eilės 5'32
18 Neaplaiski mūsų, motinėle. J.Naujalio muz., Maironio eilės 3'32
CD 2
1 Kritusiems. V.Klovos muz., J.Aisčio eilės 3'50
2 Lietuvos žodelis. Vydūno muz. ir žodž. 1'45
3 Atsiskirsiu aš nuo jūsų. Lietuvos savanorių daina 3'59
4 Vai, tu žirge, žirge. Lietuvos savanorių d. 2'50
5 Ulonai. Lietuvos savanorių d. 2'15
6 Kad numirsiu, man' pakaskit. V.Bagdono muz., J.Biliūno eilės 3'31
7 Lietuvos motina. V.Paulavičiaus muz., B.Brazdžionio eilės 5'14
8 Partizano laiškas motinai. A.Paulavičiaus muz., A.Ylos eilės 4'23
9 Trys maldos. Atolydis 3'18
10 Vakaro vizija 4'19
11 Be motinos tėvynės. Vok. ciklas. J.Tamulionio muz., B.Brazdžionio eilės 5'06
12 Sausio 13-osios baladė. V.Juozapaičio muz., B.Jankausko žodž. (žuvus sūnui Rolandui) 6'17
13 Loreta. V.Klovos muz., D.Remio žodž. (žuvusiai sausio 13-ąją) 3'17
14 Prisikėlė Tėvynė. Už mus badavo Kristus. Šitiek laiko išeinu. Lietuvos savanoriai. Sugrįžta Lietuva. Prisikėlė Tėvynė. Vok. ciklas V.Juozapaičio muz., S.Birgelio eilės 11'22
15 Margi sakalai. Poema V.Bagdono muz., V.Mykoliačio-Putino eilės 5'14
16 Mamyte, pirk man žirgelį. O.Šimos muz., Z.Kevalaitytės eilės 3'22
17 Laisvės varpas. C.Arono muz., A.Lenartavičienės eilės 3'25
18 Gimtinė. L.Povilaičio muz., R.Sadausko eilės 2'51
19 Paskutinių lietuvių malda. A.Martinaičio muz., J.Žemkalnio eilės 2'15
Atlikėjai: solistas Danielius Sadauskas pianistai - P.Jaraminas (2CD:7), V.Vitaitė (1CD:11), A.Vasiliauskas (1CD:8, 2CD:8), J.Šleinytė (2CD:18), A.Maceina (1CD:17), J.Brūzga (1CD:15, 2CD:6, 14), S.Bielionytė (2CD:4, 5), H.Znaidzilauskaitė (1CD:4), A.Staškus (2CD:9, 10, 11), D.Genaitytė-Šumskienė (1CD:9)
vargonai - B.Vasiliauskas (1CD: 5, 15), J.Landsbergytė (1CD:12), G.Kviklys (1CD:13) el. vargonai - T.Leiburas (1CD:18), A.Kučinskas (2CD:19) klavesinas - G.Kviklys (1CD:14) smuikas - P.Kunca (1CD:13, 14), A.Stulgys (1CD:17), A.Vaičiukaitė (2CD:14) altas - M.Makrickas (1CD:13, 14) violončelė - G.Mankevičiūtė (CD:13, 14), R.Kalnėnaitė (2CD:19)
valtorna - A.Vizbaras (1CD:12) trombonas - D.Memėnas (1CD:8) arfa - S.Sabalytė (2CD:2) kanklės - V.Palubinskienė (1CD:2, 2CD:19) fleita - D.Gedvilas (2CD:12) sega - V.Juozapaitis (2CD:12) varpeliai - B.Jankauskas (2CD:12) diskantas - Ž.Žvinys (2CD:19)
LRT orkestras dir. J.Cechanovičius, T.Leiburas (1CD:1, 6, 2CD:1, 13, 16, 17) Lietuvos Kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras "Aidas" dir. T.Šumskas (1CD:9, 16) Didysis Vilniaus arkikatedros choras dir L.Pranulis (1CD:5) VRM reprezentacinis puč. ork. dir. A.Radzevičius (1CD:10) Vyrų choras "Perkūnas" dir. P.Jurkonis (2CD:3, 4, 5) Efektai: Jūra (1CD:3), autentiški "Omon" tankai (2CD:12)