Danielius Sadauskas. Martynas Mažvydas, Antanas Baranauskas

Image

Bonifa

1997

04597

68'16

1-18 MARTYNAS MAŽVYDAS (1510~20-1563) GIESMĖS / HYMNS
1 Iš dangaus ateimi aukšta / Down from Heaven on High 1'53
2 Dekavokem nu mes visi / Let Us All Give Thanks 0'54
3 Prašimas apie dvase šventaie / We Pray You Holy Spirk 2'01
4 Psalmas 50 / Psalm 50 3'15
5 Bernelis gimė Bethlehem / A Boy is Born in Bethlehem 3'49
6 Pagimde mumus še diena / Unto Us is Born This Day 2'06
7 Oratio Dominica / Oratio Dominica 5'05
8 Maria mergaite čista / Mary Virgin 2'10
9 Ponui musu užgimus / Our Lord is Born 2'41
10 Ape Dvase šventa / Of the Holy Spirit 2'56
11 Giesme ape svetasti / Hymn about the Holy Sacrament 4'39
12 Giesme ape berneli Jesu / Hymn of the Boy Jesus 2'31
13 Pagirtas buk Jesu Christe / Praise to You Jesus Christ 1'36
14 Su saldžia linksmybe / With Sweet Merriment 2'05
15 Psalmas 102 / Psalm 102 4'43
16 Patrem. Mes tikim / Patern 3'31
17 Tas est Dieva prisakimas / God's Commandment 1'17
18 Christau, Diena esi ir švesibe / Christ, Thou Art the Light 2'59
19 ANTANAS BARANAUSKAS (1835-1902) GIESMĖ-POEMA / HYMN POEM
19 Anykščių šilelis / The Forest of Anykščiai 18'05
Aranžavo / Arrangement by Algimantas Pauliukevičius (6). Mindaugas Urbaitis (5,8, 11,14). Kristina Vasiliauskaitė (3,4,7,10,12,15,18) Atlikėjai / Performers Danielius Sadauskas (baritonas / baritone); Živilė Survilaitė (5,14), Gediminas Kviklys (3,7,10,18)(vargonai / organ); Audra Stankienė (8,11) kanklės / Lithuanian psaltery; Algimantas Pauliukevičius (4,6,15) liutnia, gitara / lute, guitar; Raimundas Jasiukaitis (11), Gediminas Derus (5,14) violončelės / cellos; Juozas Rimas (5,14) obojus / oboe Vytauto Gocento, Danieliaus Sadausko, Juozo Glinskio, Vytauto Kubiliaus palydimi straipsniai