Danielius Sadauskas. Lietuvių giedamoji poezija

Image

2001

77'56

1-4 VINCAS KUDIRKA
1 Karvelėli mėlynasis, muz. Č.Sasnausko, aranž. A.Bražinsko 4'30
2 Linksma pavasario atėjo diena, harm. V.Ržepko, aranž. D.Sadauskas 2'15
3 Greičiau, greičiau, žirgeli, harm. A.Polinskis 1'12
4 Labora, Muz. V.Klovos 3'25
5-9 JONAS BASANAVIČIUS
5 Kas do dyvai pas mus pasidarė 2'15
6 Miglotas rytas 2'38
7 O ant tilto žolės žėlė 2'47
8 Aug sūnaitis vienturtaitis harm. M.Urbaitis 1'37
9 Bernelis ant dvaro šakaliais skripkavo, harm. G.Vanagaitė 2'10
10-14 ANTANAS STRAZDAS
10 Strazdas, harm. Z.Venskus 3'54
11 Selianka aušra, aranž. D.Sadauskas 2'34
12 Giesmė gaspadoriška, aranž. D.Sadauskas 3'07
13 Giesmė apie siratas, harm. M.Urbaitis 4'12
14 Gegužėlė, aranž. D.Sadauskas 2'47
15 ANTANAS BARANAUSKAS Ruduo, aranž. V.Juozapaitis 2'51
16-17 ANTANAS VIENAŽINDYS
16 Oi dainos dainelės 2'54
17 Kaipgi gražus gražus 3'51
18-21 MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO krašto dainos, variacijos
18 Bėkit, bareliai 5'21
19 Oi, giria, giria 1'49
20 Varlalės karkė 1'13
21 Ūžkit, girnelės 1'02
22-25 VYDŪNAS
22 Gritutė 1'18
23 Laiminki ją 1'55
24 Žodelis Lietuvos 1'42
25 Rambynas 5'03
26 STASYS ŠIMKUS Tamsiojoj naktelėj 2'42
27-28 JUOZAS GRUODIS
27 Oi, ant kalno (Ulijona) 3'35
28 Visur tyla 2'56
DANIELIUS SADAUSKAS baritonas ir Lietuvos radijo ir televizijos orkestras. Dir. J. Cechanovičius (1,4); Choras „Vilnius”. Dir. J.Kalcas (3); M.K.Čiurlionio menų gimnazijos instr. ansamblis. Vad. Z.Puišienė (5, 7, 9); Liaudies instr. kvartetas: A. Prelgauskas, Z. Jakavičienė, A. Skruibytė, A. Žemaitis. Birbynės, kanklės (26); D. Gedvilas. Fleita (2); R. Kalnėnaitė. Violončelė (8); R. Kontrimas. Fortepijonas(18); G. Kviklys, J. Tamkevičius. Vargonai, smuikas (15); M. Liugienė. Raudotoja (6); I. Petrošius. Bandonija (17); S. Sabalytė. ARFA (22, 23, 24); G. Skėrytė. Sopranas (7, 10); M. Urbaitis. Vargonai (13); P. Vaičius, R. Jaraminas. Kontrabos. birbynė, tenor. birbynė (25); A. Vasiliauskas. Fortepijonas (2, 27, 28); E. Vyčinas. Kanklės (16, 17); Gamtos efektai (11, 12, 14) Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos palydimi straipsniai