Danielius Sadauskas. Antanas Baranauskas, Antanas Vienažindys

Image

1995

1-4 Antanas Baranauskas Giesmės 29'09
1 Anykščių Šilelis 18'05
2 Sudiev Lietuva, poemos Kelionė Petaburkan III giesmė 3'27
3 (Gavėnios) Giesmė in Panelę Švenčiausią Sopulingą (Marija po kryžium stovėjo), Petrapilis 1861 5'13
4 Sveikas, gimęs Viešpatie, Seinai, 1898. 12. 24; harmonizavo Juozas Naujalis 2'14
Antanas Vienažindys dainos 28'21
5 Oi, tu sakal sakalėli 4'09
6 Gražus rytas nematytas 2'25
7 Kur prapuolė tas kelelis 0'53
8 Vo kaip puikios gražios tolimaisias dangos 3'18
9 Linksminkimos, linksminkimos 0'47
10 Oi mergelė už našlelio ko ėjai, ko ėjai 1'13
11 Sunku gyvent našlaitėliams 5'55
12 Oi dainos dainelės 2'51
13 Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis 3'48
14 Ilgu ilgu man ant svieto 2'34
15 Neik už to bernelio 2'18
Harmonizavo Vytautas Juozapaitis (2, 3); Aranžavo Danielius Sadauskas (1), Juozapaitis (2), Eugenijus Puidokas (3 4); Akompanavo Juozapaitis (akordeonas 5,11,15), Sadauskas (lamzdelis), Antanas Jonušas (birbynė 6,8), Arūnas Kybartas (smuikas 10), Ipolitas Petrošius (bandonija 13), Evaldas Vyčinas (kanklės 13), ansamblis LADUTO, vad. Juozapaitis (2), Lietuvos Vidaus Reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, vad. Algirdas Radzevičius (3, 4)