Dainuoja Danielius Sadauskas. Oi giria giria. Anykščių šilelis

Image

UAB Baltic Optical Disc

2006

77'26

1 Oi giria giria. Lietuvių liaudies daina 1'51
2 Selenka aušra. Lietuvių liaudies daina, A.Strazdo žodžiai, aranž. D.Sadauskas 2'36
3 Strazdas. Lietuvių liaudies daina, A.Strazdo žodžiai, aranž. Z.Venckus 1'44
4 Plaukia pylialė. Lietuvių liaudies daina, aranž. D.Sadauskas 2'04
5 Oi tu sakal sakalėli. Lietuvių liaudies daina, A.Vienažindžio žodžiai 4'11
6 Lėk, sakalėli. Lietuvių liaudies daina, aranž. D.Sadauskas 1'35
7 Mergaitė. Lietuvių liaudies daina, Maironio žodžiai 2'00
8 Lek gervė. Lietuvių liaudies daina, aranž. D.Sadauskas 2'16
9 Kaipgi gražus gražus. Lietuvių liaudies daina, A.Vienažindžio žodžiai 3'49
10 Oi tu medzi. Lietuvių liaudies daina, aranž. D.Sadauskas 2'38
11 Per girią girelę. Lietuvių liaudies daina 3'09
12 Aš pamačiau tututį. Lietuvių liaudies daina, išplėt. J.Bašinsko 1'08
13 Oi tu ąžuolėli. Lietuvių liaudies daina 1'49
14 Augo putinas. Lietuvių liaudies daina, harm. S.Šimkaus 1'46
15 Vai nekukuok. Lietuvių liaudies daina, harm. S.Šimkaus 3'00
16 Dar nepaketinau. Lietuvių liaudies daina, harm. S.Šimkaus 2'57
17 O kas ty žydzi. Lietuvių liaudies daina, harm. V.Paketūro 1'51
18 Neverk, svyruonėli baltasai. Lietuvių liaudies daina, harm. V.Paltanavičiaus 2'19
19 Oi tu kleveli. Lietuvių liaudies daina, harm. V.Bagdono 3'19
20 Jovaras žaliasai. Lietuvių liaudies daina, harm. V.Bagdono 2'30
21 Miškas ūžia. J.Naujalio muzika, Maironio žodžiai 2'19
22 Anykščių Šilelis. A.Baranausko giesmė-poema. 18'01
23 Karvelėli mėlynasai. Č.Sasnausko muzika, V.Kudirkos žodžiai 5'00
24 Mamyte, pirki man žirgelį. O.Schimos muzika, Z.Kevalaitytės žodžiai 3'22
Vytauto Kubiliaus, Liberto Klimkos, Romo Sadausko palydimi straipsniai