Antanas Jonušas ir draugai. Iš margo birbynės pasaulio...

Image

2010

1 J.Juozapaitis Kvintetas birbynėms 9'56
2 W.A.Mozart Sonata A-dur obojui. Transkripcija birbynei A.Jonušo 11'29
3 L.l.d. Plaukia pylialė. Aranž. A.Jonušas, dainuoja D.Sadauskas 2'04
4 L.l.d. Lėk, sakalėli. Aranž. A.Jonušas, dainuoja D.Sadauskas 1'35
5 L.Abarius Daina 2'14
6 B.Kutavičius Kaip maloniai degė. Aranž. A.Jonušas 2'55
7 V.Bagdonas Daina ir šokis 3'34
8 L.l.d. Oi tu kleveli, žalias medeli. Aranž. A.Jonušas, dainuoja R.Klimas 3'10
9 V.Klova Valsas 1'24
10 G.Vanagaitė Raliavimai. Dainuoja B.Grincevičiūtė 6'48
11 V.Montvila Trys pastoralės 8'45
12 A.Jonušas Aukštadvario genys. Solo skrabalais A.Pelenis 2'46
13 A.Jonušas Sodžiaus valsas 2'32
14 A.Jonušas Studenčiokas 2'20
15 A.Jonušas Pavasario valsas 2'45
16 A.Jonušas Ievutės polka 2'13
17 B.Dvarionas Subatos vakarėlį 6'19
Akompanavo H.Znaidzilauskaitė (6, 7, 9, 11), R.Kontrimas (2), Kanklių trio: I.Balčytytė, O.Jankauskienė, D.Šimakauskaitė (14), birbynių kvintetas: A.Jonušas, A.Kirilauskas, V.Jaras, P.Vaišnoras, V.Aleksandravičius (1, 17), VGTU "Vingio" kapela (12, 13, 14, 15, 16).