LP Dainuoja Juozas Indra

Image

Melodija

M 30-36267-68

1 pusė
1 A. Dargomyžskis - Kunigaikščio kavatina iš operos "Undinė" (3 v. 2 pav.)
2 P. Čaikovskis - Lenskio arija iš operos "Eugenijus Oneginas" (2 v. 2 pav.)
Lietuvių liaudies dainos, harm. J. Indra
3 Pavasaris sodus rėdė
4 Vai ir prijojo
5 Keliesi, martele tu jaunoji
6 Treji gaidžiai negiedojo
LTSR Valst. akad. operos ir baleto teatro orkestras. Dirigentas Ch. Potašinskas (1, 2), N. Dukstulskaitė (F-nas)
2 pusė
Lietuvių liaudies dainos, harm. J. Indra
1 Vedė bobutė ožiuką turgun
2 Po gojeliu, po žaliuoju
3 Oi smūtna liūdna širdelė mano
4 Vai tu eglele
5 Vai ko rykavo raiba antelė
6 Atskamba rieta padkavėlės
7 Išėj merga
8 Aš pasėjau linelius
9 Suskyniau skynimą
10 Vai nekukuok
N. Dukstulskaitė (f-nas)