LP A. Rekašius Gęstantis kryžius. Fragmentai iš baleto

Image

Melodija

33 D-23890

1 pusė
2 pusė
1 Pasakalija ( 2 v.)
2 Praregėjimas, brolis ir sesuo. Adagio (2 v.)
Lietuvos TSR Valst. akad. operos ir baleto teatro orkestras, dirigentas Ch. Potašinskas