Birutė Vainiūnaitė. Lietuvos fortepijoninė muzika III

Image

Vilniaus plokštelių studija

2002

VSCD-106

1-2 Juozas TALLAT KELPŠA (1889-1949)
1 Pasaka / Fairy Tale 3'45
2 Impromtu 3'52
3-5 Juozas KAROSAS (1890-1981) Trys preliudai / Three Preludes 6'35
6 Antanas RAČIŪNAS (1905-1984) Baladė / Ballad 4'41
7-9 Balys DVARIONAS (1904-1972)
7 Miražas / Mirage 1'25
8 Rondino-humoreska / Rondino-Humoresque 1'50
9 Prie senos varpinės / At the Old Belfry 1'31
10-11 Aleksandras KAČANAUSKAS (1882-1959) Dvi preliudijos / Two Preludes op. 22/23 4'28
12-13 Vytautas BARKAUSKAS (1931)
12 Veidrodis / Mirror op. 91 6'52
13 Vizija / Vision op.86 6'29
14-15 Julius ANDREJEVAS (1942)
14 Lemtis / The Doom 5'29
15 Baladė Balio Dvariono atminimui / Ballad in Memoriam of Balys Dvarionas 5'23
16-17 Raminta ŠERKŠNYTĖ (1975)
16 Fantazija / Fantazy 10'46
17 Pasakalija / Passacaglia 4'09